Διακυβέρνηση

Η Αποκεντρωμένη Διακυβέρνηση από το Blochchain ή αλλιώς DGBB, είναι η προσπάθεια του Dash να λύσει δύο σημαντικά προβλήματα στα κρυπτονομίσματα: την διακυβέρνηση και την χρηματοδότηση. Η διακυβέρνηση σε ένα αποκεντρωμένο πρότζεκτ είναι δύσκολη, γιατί εξ ορισμού δεν υπάρχουν κεντρικές δομές για να παίρνουν αποφάσεις για το πρότζεκτ. Στο Dash, τέτοιες αποφάσεις γίνονται από το δίκτυο, δηλαδή από τους ιδιοκτήτες των masternodes. Το σύστημα του DGBB επιτρέπει σε κάθε masternode να ψηφίσει μία φορά (ναι/όχι/απέχω) για κάθε πρόταση. Αν η πρόταση περάσει, τότε μπορεί να ενσωματωθεί (ή όχι) στους developers του Dash. Ένα χαρακτηρτιστικό παράδειγμα είναι όταν νωρίς στο 2016 η Dash Core Team έβαλε μία πρόταση στο δίκτυο ζητώντας να αυξηθεί το μέγεθος των blocksize στα 2MΒ. Μέσα σε 24 ώρες, η πρόταση εγκρίθηκε για αυτή την αλλαγή. Συγκρίνετε αυτό το παράδειγμα με το Bitcoin όπου οι ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το blocksize έχουν φτάσει τα τρία χρόνια και σαν αποτέλεσμα έγιναν σημαντικά splits μέσα στην κοινότητα και ανάλογα forks στο Bitcoin Blockchain.

Το DGBB επίσης προσδίδει στο Dash την δυνατότητα να χρηματοδοτεί την ανάπτυξή του. Ενώ άλλα πρότζεκτ πρέπει να βασίζονται σε δωρεές ή προνομιούχες δωρεές, το Dash χρησιμοποιεί το 10% των αμοιβών block για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή του. Κάθε φορά που γίνεται mine σε ένα block, 45% της αμοιβής πηγαίνει στον miner, 45% πηγαίνει σε ένα masternode και το υπόλοιπο 10% δεν δημιουργείται μέχρι το τέλος του μήνα. Κατά την διάρκεια του μήνα, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση στο δίκτυο. Αν η πρόταση κερδίσει την έγκριση του δικτύου τουλάχιστον σε ποσοστό 10% των masternode, τότε στο τέλος του μήνα το ποσό που ζητήθηκε θα πληρωθεί σε ένα «superblock». Τότε οι αμοιβές block που δεν πληρώθηκαν (10% από κάθε block) θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις που εγκρίθηκαν. Με αυτό τον τρόπο το δίκτυο χρηματοδοτεί τον εαυτό του αποθηκεύοντας 10% των αμοιβών block για πρότζεκτ προϋπολογισμού.

In late 2016, IOHK prepared a detailed report on version 0.12.1 of the Dash governance system, including formal analysis of weaknesses and areas for improvement. You can view the report here. An updated overview of cryptocurrency treasury system in general was published by IOHK in 2019, available here.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Διακυβέρνηση του Dash στις παρακάτω ενότητες: