Tài liệu về Dash

_images/dash_logo.png

Dash is an open source peer-to-peer cryptocurrency with a strong focus on the payments industry. Dash offers a form of money that is portable, inexpensive, divisible and fast. It can be spent securely both online and in person with only minimal transaction fees. Based on the Bitcoin project, Dash aims to be the most user-friendly and scalable payments system in the world. In addition to Bitcoin's feature set, Dash currently also offers instant transactions (InstantSend), private transactions (CoinJoin) and operates a self-governing and self-funding model that enables the Dash network to pay individuals and businesses for work that adds value to the network. This decentralized governance and budgeting system makes it one of the first ever successful decentralized autonomous organizations (DAO).

Nếu bạn mới biết đến tiền điện tử, điều thay đổi quan trọng nhất cần phải hiểu đó là các giao dịch của tiền số là đi trực tiếp giữa các bên thanh toán mà không cần phải qua một cấp thẩm quyền trung tâm nào xét duyệt. Điều đó cũng có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm về sự an toàn về tiền của mình - không có ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng nào giúp bạn đảo ngược lại những giao dịch nếu tiền của bạn bị đánh cắp hoặc bị mất. Điều này cũng giống như với tiền mặt hoặc vàng, nhưng với tiền điện tử thì nó có thể chi tiêu trực tiếp hoặc cũng có thể qua mạng toàn cầu, nếu bạn tự tin thì bạn có thể chuyển tiền đến đúng nơi cần đến. Chính vì những lý do này mà Tài Liệu về Dash sẽ tập trung nhiều về tính an toàn và giúp bạn hiểu những khái niệm và những tính năng tạo nên động lực của hệ sinh thái Dash. Những video, những đường link và các tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn bắt đầu, hoặc sử dụng bảng mục lục ở bên trái để tìm những chủ đề cụ thể mà bạn quan tâm.

Mục lục

Mạng