Tài liệu về Dash

_images/dash_logo.png

Dash là loại tiền điện tử mã nguồn mở ngang hàng tập trung mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Dash cung cấp một dạng tiền có thể dễ dàng mang đi, chi phí rẻ, có thể phân tách và rất nhanh. Nó có thể chi tiêu cả trên online lẫn dùng trực tiếp giữa các cá nhân với mức phí giao dịch cực nhỏ. Phát triển dựa trên dự án Bitcoin, Dash nhắm đến việc trở thành hệ thống thanh toán thân thiện với người sử dụng và có khả năng mở rộng tốt nhất trên thế giới. Thêm vào những tính năng của Bitcoin, Dash hiện cung cấp khả năng giao dịch tức thời (InstantSend), giao dịch riêng tư (PrivateSend) và vận hành một mô hình tự quản trị và tự cấp vốn, nó cho phép mạng lưới của Dash chi trả cho những cá nhân và doanh nghiệp làm việc và tạo thêm giá trị cho mạng lưới. Hệ quản trị và ngân sách phi tập trung này làm cho Dash trở thành một Tổ chức Tự quản Phi tập trung (DAO) đầu tiên trên thế giới.

Nếu bạn mới biết đến tiền điện tử, điều thay đổi quan trọng nhất cần phải hiểu đó là các giao dịch của tiền số là đi trực tiếp giữa các bên thanh toán mà không cần phải qua một cấp thẩm quyền trung tâm nào xét duyệt. Điều đó cũng có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm về sự an toàn về tiền của mình - không có ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng nào giúp bạn đảo ngược lại những giao dịch nếu tiền của bạn bị đánh cắp hoặc bị mất. Điều này cũng giống như với tiền mặt hoặc vàng, nhưng với tiền điện tử thì nó có thể chi tiêu trực tiếp hoặc cũng có thể qua mạng toàn cầu, nếu bạn tự tin thì bạn có thể chuyển tiền đến đúng nơi cần đến. Chính vì những lý do này mà Tài Liệu về Dash sẽ tập trung nhiều về tính an toàn và giúp bạn hiểu những khái niệm và những tính năng tạo nên động lực của hệ sinh thái Dash. Những video, những đường link và các tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn bắt đầu, hoặc sử dụng bảng mục lục ở bên trái để tìm những chủ đề cụ thể mà bạn quan tâm.

Mục lục

Mạng