Masternodes

Dash is best known as the first cryptocurrency with a focus on user-friendly payments and transaction speed. What many people do not know is that these features are implemented on top of a network of dedicated servers known as masternodes, which gives rise to many exciting features not available on conventional blockchains. These features include instant and private transactions, as well as governance of the development of the Dash network through a monthly budget and voting. This in itself is a first in the crypto world, and the masternodes are necessary to achieve the privacy and speed that Dash offers.

Tài liệu này tập trung về việc giúp bạn hiểu về các dịch vụ mà masternode mang đến cho mạng lưới, nhưng nó cũng gồm có các hướng dẫn về làm thế nào để chạy một masternode, sử dụng dịch vụ đặt chỗ hoặc giải pháp tự cài đặt và bảo trì masternode của mình. Yêu cầu cơ bản để chạy một masternode trên mạng lưới Dash là cần có 1000 DASH. Khoản này được biết như là khoản đặt cọc, và không thể chi tiêu nếu không nó sẽ làm gián đoạn hoạt động của masternode. Yêu cầu thứ hai là cần có một máy chủ để chạy phần mềm masternode của Dash.

Tuỳ chọn 1: Thuê đặt masternode

VÌ việc vận hành một máy chủ riêng cần phải có một mức độ hiểu biết nhất định về blockchain và hệ điều hành Linux, nên có một số thành viên của cộng đồng cung cấp giải pháp lưu trữ với một khoản phí. Tận dụng những ưu điểm của các dịch vụ như vậy có nghĩa người dùng chỉ cần cung cấp khoản đặt cọc cho masternode và thanh toán phí dịch vụ lưu trữ để nhận được phần thưởng khối tương ứng với masternode. Xem những trang để có thêm thông itn về cách cài đặt và lưu trữ một masternode.

Tuỳ chọn 2: Tự vận hành masternode

Những người dùng hiểu sâu (hoặc tò mò) về hoạt động bên trong của mạng lưới Dash có thể chọn cách tự vận hành masternode của mình trên máy chủ riêng. Những bước cần thiết sau đây, và người dùng cần phải chịu trách nhiệm cho việc thiết lập, bảo đảm an toàn và bảo trì cả máy chủ lẫn khoản đặt cọc. Hãy xem những trang sau đây để có thông tin làm thế nào để cài đặt và tự vận hành một masternode.