Các chủ đề nâng cao

Cài đặt Dash trên Fedora Linux

Lập trình viên của Dash là t0dd đã phát triển những đóng gói và viết những hướng dẫn tuyệt vời cho việc cài và chạy Dash như là một nút, masternode hoặc trên testnet.

Cài đặt Dash trên Ubuntu Linux

Phiên bản được biên dịch ra mã máy đang được phát triển và phân phối qua hệ thống phân phối Ubuntu Linux Launchpad. Hãy quay lại kiểm tra ở đây để có được chi tiết một khi có phiên bản mới được công bố.