Μεταφράζοντας το Dash#

Όλες οι μεταφράσεις των προϊόντων του Dash γίνονται μέσω του Transifex, το οποίο προσφέρει το δικό του λεπτομερές documentation σε όλες τις λειτουργίες και επιλογές. Μέσω του Transifex, το Dash διατηρεί μία οργάνωση η οποία περιέχει πολλαπλά πρότζεκτ και μία ομάδα μεταφραστών που συμμετέχει σε όλα τα πρότζεκτ. Κάθε πρότζεκτ έχει πολλές γλώσσες στόχους για μετάφραση από τον υπεύθυνο του πρότζεκτ. ΄”οταν ένας μεταφραστής μπαίνει στην ομάδα, μπορεί να διαλέξει τις γλώσσες που αισθάνεται ότι μπορεί να μεταφράσει. Μπορεί να δουλέψει σε οποιοδήποτε πρότζεκτ δηλώνοντας αυτήν την γλώσσα ως γλώσσα στόχο.

Σε γενικές γραμμές, οι γλώσσες με ελάχιστη τοπική διαφοροποίηση μεταφράζονται σαν την κύρια γλώσσα (αντί για την τοπική) στόχο. Για παράδειγμα τα Πορτογαλικά απλά μεταφράζονται στην γλώσσα στόχο «pt», αντί για δύο διαφορετικές γλώσσες στόχους pt_BR και pt_PT, για τα Πορτογαλικά που μιλάνε στην Βραζιλία και την Πορτογαλία αντίστοιχα. Όπως μεγαλώνει το Dash, αυτές οι γλώσσες μπορεί να χρειαστεί να διαχωριστούν στις τοπικές διαλέκτους από τους proofreaders, πάντα σε σχέση με την ζήτηση. Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα γίνεται στις περιοχές όπου η ίδια ομιλούμενη γλώσσα γράφεται διαφορετικά όπως στις zh_CN και zh_TW για απλοποιημένα Κινέζικα και Παραδοσιακά Κινέζικα.

Ένα πολύ σημαντικό κομάτι για να παραδώσουμε μία ποιοτική εμπειρία χρήστη είναι να κρατήσουμε τις μεταφράσεις σταθερές όσο περναει ο χρόνος μιάς και πολλοί μεταφραστές δουλεύουν σε κάθε γλώσσα στόχο. Για αυτό τον λόγο, αν αντιμετωπίζετε Dash-ειδική τερμινολογία όπως masternodes, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λειτουργία αναζήτησης Concordance για να δείτε πως είχε μεταφραστεί ο όρος παλαιότερα. Το Transifex επίσης θα παρέχει Suggestions και History αν αναγνωρίσει παρόμοια string στην βάση δεδομένων προηγούμενων μεταφράσεων. Να είστε σταθεροί με τις προηγούμενες μεταφράσεις αλλά επίσης σιγουρευτείτε ότι η τερμινολογία σας είναι ενημερωμένη με τα σημερινά δεδομένα!

../../../_images/suggestions.png ../../../_images/concordance.png

Τα παρακάτω έγγραφα περιγράφουν διάφορα πρότζεκτ και διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά στην γλώσσα προγραμματισμού στην οποία είναι γραμμένο το προϊόν.

Dash Core#

https://www.transifex.com/dash/dash/

Αυτό το πρότζεκτ περιέχει ένα αρχείο που ονομάζεται dash_en.ts, το οποίο με την σειρά του είναι ένα export όλων των μεταφρασμένου user-facing περιεχομένου στο Dash Core Wallet. Οι γλώσσες που έχουν ολοκληρωθεί οι μεταφράσεις τους τουλάχιστον κατά 80% θα ενσωματωθούν στην επόμενη έκδοση. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα συχνά αντικαθιστά σημειοδέκτες στο κείμενο με αριθμούς, διευθύνσεις ή ονόματα χρηστών. Αν δείτε σημειοδείκτη στο κείμενο της πηγής, πρέπει να εμφανιστεί και στην μετάφραση. Αν δεν είναι εκεί, δεν χρησιμοποιείται η μετάφρασή σας. Το κουμπί Copy source string μπορεί να σας βοηθήσει να αντιγράψετε στο κείμενο στόχο το αρχικό, οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αντικαταστήσετε τις λέξεις που είναι γύρω από τον σημειοδείκτη. Μμπορείτε να αλλάξετε την σειρά των σημειοδεικτών όπως νομίζετε σύμφωνα με την γραμματική της γλώσσας στόχου.

Placeholders

Source: E&xit

Target: &Beenden

Παρατηρήστε επίσης ότι ο χαρακτήρας & είναι σημειοδείκτης και χρησιμοποιείται για να δείξει κάποια συντόμευση πληκρολογίου σε ένα μενού του προγράμματος και πρέπει να φαίνεται δίπλα στον αντίστοιχο χαρακτήρα στην γλώσσα που μεταφράζετε ςχωρίς επιπλέον κενό. Σημειοδείκτες όπως το %1 ή το %s θα αντικατασταθούν από την εφαρμογή όπως τρέχει για να σημαίνουν ένα όνομα ή αριθμό από κάτι που έχει σχέση με το μήνυμα. Θα πρέπει να τοποθετήσετε αυτούς τους σημειοδείκτες σε σωστή γραμματική θέση στο κείμενο που γράφετε.

Punctuation

Source: change from %1 (%2)

Target: Wechselgeld von %1 (%2)

Προσέξτε ότι οποιεσδήποτε παρενθέσεις () και σημεία στίξης όπως τελείες . στο τέλος μιας πρότασης θα πρέπει επίσης να υπάρχουν στο κείμενο στόχο.

Dash Docs#

https://www.transifex.com/dash/dash-docs/

This project contains all content from the Dash Documentation hosted at https://docs.dash.org (probably the site you are reading now). Each .html page in the documentation appears as a file in the resources section, named according to the navigation steps required to open the page. The Dash Documentation is written in a documentation language called reStructuredText and built using the open-source Sphinx Documentation Generator. To simplify layout, most of the text has no markup or code marks at all, but hyperlinks and certain formatting must be reproduced in the target language as follows:

Inline literals

Source: Type ``./dash-qt`` to run the file.

Target: Escriba ``./dash-qt`` para correr el archivo.

Προσέξτε ότι δύο δασείες `` πριν και μετά από μία λέξη ή φράση θα κάνει το κείμενο να εμφανιστεί ως inline literal. Αυτό συνήθως γίνεται για να υπογραμμιστεί κώδικας ή εντολές τις οποίες πρέπει να πληκτρολογήσει ο χρήστης.

Bold and italic

Source: To encrypt your wallet, click **Settings** > **Encrypt** wallet.

Target: Para encriptar su billetera, haga click en **Settings** > **Encrypt** billetera.

Ένα * πρίν και μετά από μία λέξη ή φράση θα την μετατρέψει στ φόντο italic, ενώ ένα διπλό ** θα την εμφανίσει σε bold.

Εσωτερικά hyperlinks

Πηγή: Κοιτάξτε :ref:`εδώ <sporks>` για μια σύντομη περιγραφή των sporks.

Target: Ver :ref:`aquí <sporks>` para una breve introducción a sporks

Ένα εσωτερικό hyperlink αποτελείται από την φράση :ref:, ακολουθούμενη από ένα απλό backtick `,και μετά από κάποιο κείμενο που χρειάζεται μετάφραση, και μετά από angle brackets με τον στόχο link < >, και μετά ακόμα ένα backtick `. Μεταφράστε το κείμενο αλλά μην μεταφράσετε το κείμενο μέσα στα angle brackets.

External hyperlinks

Source: The `official Dash website <https://www.dash.org>`_ also provides a list of major exchanges offering Dash.

Target: El `sitio web oficial de Dash <https://www.dash.org>`_ también proporciona una lista de las principales Casas de cambio o Exchanges que ofrecen Dash.

Ένα εξωτερικό hyperlink αποτελείται από μία δασεία `, και ακολουθεί λίγο κείμενο που πρέπει να μεταφραστεί, έπειτα ακολουθούν αγκυλωτές παρενθέσεις με τον σύνδεσμο στόχο < >, και μετά ακολουθεί μία ακόμα δασεία και μία κάτω παύλα `_. Μεταφράστε το κείμενο αλλά όχι το hyperlink (εκτός και αν θέλετε να το συνδέσετε σε μία έκδοση της σελίδας στην γλώσσα στόχο).

Dash Graphics#

https://www.transifex.com/dash/dash-graphics/

Τα Dash visual προϊόντα όπως infographics, φυλλάδια και conference handouts δημιουργούνται με το πρόγραμμα Adobe InDesig, Adobe Illustrator ή το Microsoft Word και μπορείτε να τα βρείτε στην Marketing περιοχή του Dash Documentation. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να δείτε το τελικό English layout κατά την διάρκεια της μετάφρασης για να μπορείτε να καταλάβετε το νόημα του κειμένου που μεταφράζετε. Για παράδειγμα, πολλές λέξεις μπορούν να μεταφραστούν διαφορετικά ανάλογα αν είναι μέρος μιάς επικεφαλίδας, μίας πρότασης ή αν είναι ένα αντικείμενο σε ένα διάγραμμα.

Επειδή αυτού του είδους τα αρχεία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα από το Transifex, το γλωσσικό περιεχόμενο εξάγεται σε κείμενο ή σε ένα αρχείο Microsoft Excel και ανεβαίνει στο Transifex για επεξεργασία. Αν μεταφράζετε Dash Graphics, παρακαλείστε να στείλετε ένα email στο leon.white@dash.org ή στο @strophy στοι Discord  μόλις τελειώσετε για να ζητήσετε το layout του τελικού design.

Dash iOS Wallet#

https://www.transifex.com/dash/dash-mobile-wallets/

Όλο το γλωσσικό περιεχόμενο από το Dash iOS Wallet  είναι διαθέσιμο για μετάφραση σε αυτό το πρότζεκτ. Καλό θα ήταν να έχετε μία iOS συσκευή μαζί σας κατά την διάρκεια της μετάφρασης για να μπορείτε να καταλάβετε την σύνταξη του κειμένου που μεταφράζετε. Σημειωτέον ότι όλοι οι σημειοδείκτες από το αρχικό κείμενο πρέπει ναβρίσκονται και στην μετάφραση, όπως και στις οδηγίες παραπάνω για το Dash Core Wallet.

Dash Android Wallet#

https://www.transifex.com/dash/dash-mobile-wallets/

Όλο το γλωσσικό περιεχόμενο από το Dash iOS Wallet είναι διαθέσιμο για μετάφραση σε αυτό το πρότζεκτ. Καλό θα ήταν να έχετε μία iOS συσκευή μαζί σας κατά την διάρκεια της μετάφρασης για να μπορείτε να καταλάβετε την σύνταξη του κειμένου που μεταφράζετε. Σημειωτέον ότι όλοι οι σημειοδείκτες από το αρχικό κείμενο πρέπει ναβρίσκονται και στην μετάφραση, όπως και στις οδηγίες παραπάνω για το Dash Core Wallet.

Dash Videos#

https://www.transifex.com/dash/dash-videos/

Αυτό τό μέρος έχει κυρίως γλωσσικό περιεχόμενο από τη δημοφιλή σειρά βίντεο Dash School της Amanda B. Johnson. Παρακαλείστε να μεταφράζετε με τα βίντεο να τρέχουν στο YouTube για να καταλάβετε καλύτερα το νόημα του αρχικού κειμένου. Μόλις τελειώσετε την μετάφραση, στείλτε ένα email στο leon.white@dash.org ή στο @strophy στο Discord για να ζητήσετε την ενσωμάτωση τωνυποτίτλων στο YouTube.

Dash Website#

https://www.transifex.com/dash/dash-website/

Η ιστοσελίδα του Dash https://www.dash.org είναι διαθέσιμη για μετάφραση στο Transifex. Παρακαλείστε να έχετε την ιστοσελίδα ανοιχτή όταν κάνετε την μετάφραση για να καταλάβετε το νόημα από το αρχικό κείμενο. Μόλις τελειώσετε την μετάφρασή σας, στείλτε παρακαλώ ένα email στο leon.white@dash.org ή στο @strophy στο Discord για να ζητήσετε να ενσωματωθεί η μετάφρασή σας στην ιστοσελίδα.