Υπογραφή και Επαλήθευση Μηνυμάτων#

Τα Dash Wallet λειτουργούν αποθηκεύοντας με ασφάλεια τα ιδιωτικά κλειδιά που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν συναλλαγές μέσω δημοσίως εμφανίσιμων διευθύνσεων σε ένα distributed ledger το οποίο ονομάζεται blockchain. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επαληθευτεί μία διεύθυνση για να αποδείξουν τον έλεγχο των κεφαλαίων που περιέχει, που εσείς θα λάβετε χρησιμοποιώντας την διεύθυνση αυτή, ή σε μερικές περιπτώσεις για να επαληθευτεί η ταυτότητά σας σε μία συναλλαγή που έχει γίνει νωρίτερα από αυτή την διεύθυνση. Για να αποφύγετε τυχόν επιθέσεις τύπου phishing, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν στέλενετ μηνύματα με την υπογραφή σας σε κάποιον που δεν εμπιστεύεστε πλήρως, μιάς και μηνύματα που έχουν παραφραστεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για να παριστάνουν εσας.

Signing messages requires a private key. Verifying messages requires a public address. In this way, you can write an arbitrary message and generate a signature that could only have been created by a user with control of the private key for this address. Any user with the message, the public address and the signature can easily verify that only you could have created the signature. Messages are not stored on the blockchain. Instead, you must send these three text snippets (message, address and signature) to your intended recipient using another communication channel, such as email. As an example, you can test the following message and signature and verify that it was signed by the given address:

Message: Documentation test signature
Address: XwHihwiQzheVKbT76e7ZhPkujDCQGEZC6P
Signature: IKaEt7MTb4Y57WIde5TLUkm1vbVsjk/L9eG+TE2tdQhMeK9vGgTsqcVOTmXXQ6QA0/WQtxqPURH2qZG27YR2VE0=

Υπογράφοντας ένα Μηνυμα#

Το ακόλουθο screenshot δείχνει πως να υπογράψετε ένα μήνυμα χρησιμποιώντας το Dash Core wallet (File > Sign message), Trezor web wallet (Sign & Verify > Sign message) και DMT (Tools > Sign message with HW for current masternode’s address):

../../../_images/sign-dashcore.png ../../../_images/sign-trezor.png ../../../_images/sign-dmt.png

Πως να υπογράψετε μηνύματα στο Dash Core, Trezor web wallet και το DMT*

Επαλήθευση Μηνύματος#

Το ακόλουθο screenshot δείχνει πως να υπογράψετε ένα μήνυμα χρησιμποιώντας το Dash Core wallet (File > Sign message) και το Trezor web wallet (Sign & Verify > Sign message):

../../../_images/verify-dashcore.png ../../../_images/verify-trezor.png

Επαλήθευση μηνημάτων στο Dash Core και το Trezor web wallet. Παρατηρήστε ότι το μήνυμα που επαληθεύτηκε μέσω του Dash Core δημιουργήθηκε στο Trezor, και αντιστρόφως ανάλογα