Dash là gì?

Dash nhắm đến việc trở thành loại tiền điện tử tập trung vào lĩnh vực thanh toán có giao diện người dùng thân thiện nhất và khả năng mở rộng nhất trên thế giới. Mạng lưới Dash đặc trưng bởi giao dịch xác thực tức thời, bảo vệ chống tiêu lặp, ẩn danh tương tự như tiền mặt vật lý, có cơ chế tự quản trị, mô hình tự cấp vốn thúc đẩy bởi các full node có động lực tài chính và một lộ trình rõ ràng cho việc mở rộng trên blockchain đến mức block kích thước 400 MB sử dụng phần cứng mã nguồn mở được thiết kế riêng. Trong khi Dash dựa trên Bitcoin và tương thích với rất nhiều thành phần quan trọng trong hệ sinh thái của Bitcoin, cấu trúc mạng hai tầng của nó cung cấp những cải tiến quan trọng trong tốc độ xử lý giao dịch, tính ẩn danh và khả năng quản trị. Phần tài liệu này sẽ mô tả những tính năng đó và rất nhiều những tính năng quan trọng khác làm cho Dash trở nên khác biệt trong nền kinh tế blockchain.

Những video, các đường link và tài liệu được thu thập ở đây có thể sẽ giúp bạn bắt đầu, hoặc bạn có thể sử dụng mục lục ở bên trái để tìm ra những chủ đề cụ thể mà mình quan tâm. Những người dùng mới có thể sẽ quan tâm đến phần bắt đầu với một phù hợp, tìm hiểu về làm thế nào để mua Dashtiêu Dash ở những đâu, tìm hiểu về an toàn hoặc tham gia một trong rất nhiều các website cộng đồng của Dash.

Dash Videos

Dash School

Dash School là một chuỗi video gồm 6 phần được sản xuất bởi Amanda B. Johnson. Nó giải thích về Dash cho người từ mức mới bắt đầu trở lên và mô tả nhiều tính năng nâng cao.

Dash 101

Dash 101 là một chuỗi video gồm 8 phần được sản xuất bởi Aaron Koenig. Nó mở ra những tính năng độc đáo và những chức năng chỉ có được trên mạng lưới của Dash, và nó có bản tiếng Anh:, Bản tiếng Pháp, Bản tiếng Đức, Bản tiếng Tây Ban NhaBản tiếng Nga.

Cáo bạch

Bản cáo bạch của Dash mô tả những giá trị độc đáo và những đổi mới chủ chốt của Dash từ gốc độ học thuật và lý thuyết. Nó là một tài liệu thường xuyên cập nhật và duy trì như là một wiki trên GitHub, chính việc thường xuyên được cập nhận cũng như được cộng đồng biên dịch cũng là một tính năng mới được thực hiện. Có rất nhiều những cáo bạch khác mô tả những tính năng cụ thể nào đó một cách chi tiết hơn và (cho lý do theo dõi lịch sử quá trình) phiên bản cáo bạch đầu tiên ở dạng PDF cho mọi người có thể download.

Lộ trình

Lộ trình của Dash đặt ra các mốc cho những phiên bản ra mắt trong tương lai của Dash và bao gồm những chi tiết đặc tả về mặt kỹ thuật mô tả nhóm phát triển lập kế hoạch thế nào và nhận thức ra sao về những thách thức. Cũng giống như bản cáo bạch, nó có nhiều phiên bản khác nhau và được duy trì như là một dự án trên GitHub.