Cài đặt

Cài đặt Dash Core khá đơn giản chỉ bằng việc vào trang web https://www.dash.org/ và tải file phù hợp cho hệ thống của bạn, sau đó theo những bược cài đặt phù hợp với hệ thống của bạn. Hướng dẫn chi tiết cũng có sẵn cho các hệ điều hành Linux, macOS và Windows ở dưới đây:

Cũng có thể biên dịch Dash Core từ mã nguồn.

Video hướng dẫn cài đặt

Những video sau đây sẽ hướng dẫn bạn tải, kiểm tra mã checksum và cài đặt ví Dash Core trên các hệ điều hành Linux, macOS và Windows. Dù nó có thể là phiên bản hơi cũ, nhưng về mặt quy trình thì phần lớn là giống như vậy. Khác biệt chính chỉ là trang web chính thức bây giờ là https://www.dash.org/ chứ không phải là https://www.dashpay.io/ như trong các video trên, mặc dù trang web cũ cũng sẽ tái định hướng đến trang web mới bây giờ. Cũng vậy, trong các phiên bản mới hơn của Dash Core, dữ liệu của chương trình như blockchain bây giờ được đặt trong thư mục "DashCore" thay vì trong thư mục "Dash".

Làm thế nào cài đặt ví DashQT trên Linux*

Làm thế nào kiểm tra CheckSum của ví DashQT cho Linux

Làm thế nào cài đặt ví DashQT trên macOS

Làm thế nào kiểm tra CheckSum của ví DashQT cho macOS

Làm thế nào cài đặt ví DashQT trên Windows*

Làm thế nào kiểm tra CheckSum của ví DashQT cho Windows

Làm thế nào Mã hoá/Giải mã ví DashQT của bạn