Whenever you are storing objects with a market value, security is necessary. This applies to barter systems as well as economies using currency as a medium of exchange. While banks store balances on a private ledger, cryptocurrencies store balances under unique addresses on a distributed public ledger. The cryptographic private keys to access the balance stored on each public address are therefore the object of value in this system. This section of the documentation discusses different practical methods of keeping these keys safe in wallets, while still remaining useful for day-to-day needs.

VÌ sự an toàn, bạn không nên chứa nhiều tiền trên các sàn giao dịch hoặc trên các ví mềm. Nếu bạn giữ tiền số có giá trị nhiều hơn thiết bị mà bạn đang dùng để chứa, thì bạn nên mua một ví cứng.

Ví Dash Core

Ví Dash Core là ví đầy đủ chính thức của Dash, và nó hỗ trợ tất cả các tính năng mà Dash cung cấp, bao gồm InstantSend và PrivateSend, cũng như là cửa sổ lệnh RPC và các tính năng quản trị. Ví Dash Core (đôi khi được biết với tên là ví QT, do sử dụng nền tảng QT để phát triển nên) là ví chuyên nghiệp và nặng, nó sẽ tải toàn bộ blockchain (kích thước vài GB) và hoạt động giống như một full node hoặc masternode trên mạng. Bởi vì nó đòi hỏi phải chứa toàn bộ đầy đủ cả blockchain, nên thường thường nó sẽ đòi hỏi đồng bộ ví mỗi khi khởi động phần mềm ví. Khi việc đồng bộ xong, số dư chính xác sẽ được hiển thị và các chức năng ví mới có thể dùng được. Ví Dash Core có thể hoạt động trên macOS, Linux, Raspberry Pi và Windows.

Các tính năng

  • PrivateSend
  • InstandSend
  • Mã hoá ví
  • Kiểm soát coin và kiểm soát phí
  • Sinh mã QR và sổ địa chỉ
  • Các lệnh Masternode và việc bỏ phiếu
  • Sao lưu tự động
  • Cửa sổ debug

Các tài liệu

../_images/106329009.png

Ví Dash Core

Vì Dash Electrum

Dash Electrum is a light wallet which uses powerful external servers to index the blockchain, while still securing the keys on your personal computer. Transactions are verified on the Dash blockchain using a technique called Secure Payment Verification (SPV), which only requires the block headers and not the full block. This means that wallet startup is almost instant, while still keeping your funds secure and mobile. It does not currently support advanced InstantSend and PrivateSend features.

Dash Electrum là phiên bản ví được fork từ ví Electrum dành cho Bitcoin. Khi tài liệu này tập trung vào việc sử dụng ví Dash Electrum, một tài liệu đầy đủ về các tính năng của ví Bitcoin Electrum (hầu hết giống với Dash Electrum) có thể xem ở website tài liệu chính thức.

../_images/electrum.png

Vì Dash Electrum

Ví Dash cho Android

Dash offers a standalone wallet for Android, with development supported by the Dash budget. The Dash Android Wallet supports advanced Dash features, including contact management and InstandSend. You can scan and display QR codes for quick transfers, backup and restore your wallet, keep an address book of frequently used addresses, pay with NFC, sweep paper wallets and more.

../_images/android1.png ../_images/android2.png

Ví Dash cho Android

Ví Dash cho iOS

Dash offers a standalone wallet for iOS, with development supported by the Dash budget. The official Dash Wallet supports advanced Dash features such as InstandSend. You can scan and display QR codes for quick transfers, backup your wallet using a recovery phrase and even pay to Bitcoin addresses through native integration with ShapeShift.

../_images/ios1.png ../_images/ios2.png

Ví Dash cho iOS

Ví Dash Copay

Ví Dash Copay là một ví hiện đại và nhiều tính năng nó có cả phiên bản cho di động lẫn cho máy tính để bàn. Nó hỗ trợ những tính năng tiên tiến của Dash như InstantSend, sinh địa chỉ HD, sử dụng sổ danh bạ thân thiện, hỗ trợ nhiều ví trong một app và chức năng đa chữ ký dễ sử dụng. Dash Copay cũng là ví nhẹ, nghĩa là nó sẽ không cần phải tải toàn bộ blockchain, các khoá riêng và sổ địa chỉ được lưu trữ an toàn trên thiết bị của bạn trong mọi thời điểm.

../_images/setup-splash.png ../_images/details.png

Ví Dash Copay

Ví giấy Dash

Phần mềm sinh ví Dash trên giấy cho phép bạn sinh ra, mã hoá và bảo mật các khoá về một địa chỉ Dash đơn nhất trên một máy tính sách mà không kết nối vào Internet. Nó là cách tuyệt vời cho việc lưu trữ lâu dài một cách an toàn.

../_images/paper-addresses.png

Ví giấy Dash

Các loại ví cứng

A hardware wallet is a type of device which stores private keys for a blockchain in a secure hardware device, instead of in a database file such as wallet.dat used with common software wallets. This offers major security advantages over software wallets, as well as practical benefits over paper wallets. To date, there is no verifiable evidence of hardware wallets being compromised by viruses, and they are also immune to keylogger attacks that could be used to steal passwords to unlock the private keys used with software wallets.

Các ví phần cứng hoạt động bằng cách lưu khoá riêng của bạn trong một phần được bảo vệ bởi bộ vi điều khiển. Không thể để các khoá riêng của bạn ở trên thiết bị dưới dạng không mã hoá - chỉ đầu ra được ký trên một mã băm mới được truyền tài đến máy tính/điện thoại để tương tác với blockchain. Hầu hết các ví phần cứng đều có màn hình để cho phép bạn xác nhận một cách độc lập địa chỉ mà bạn muốn gửi tiền đến để đảm bảo sự chính xác.

Phần này liệt kê hầu hết các ví phần cứng thương mại thông dụng mà hỗ trợ Dash, mặc dù một vài dự án khác của những người nhiều tình cũng có thể có.

../_images/trezor-balance.png

Ví web Trezor

Các loại ví của các hãng thứ 3

Những ví này đã được phát triển bởi những lập trình viên bên ngoài để hỗ trợ cho Dash. Có rất nhiều các ví của các bên thứ ba hỗ trợ nhiều loại tiền số khác nhau tại cùng một thời điểm, hoặc tích hợp sàn giao dịch tực thời.

../_images/edge-wallet.png

Ví Edge

Các ví trên Web

Web wallets are services which keep a Dash balance for you, while maintaining control of the private keys on your behalf. Any Dash stored on exchanges falls under this category, but there are also some services able to store Dash for you through simple Google/Facebook login systems. Be extremely careful with web storage, as your Dash is only as secure as the reputation of the company storing it for you. A particular exception is MyDashWallet.org, which provides a secure web interface to the Dash blockchain while leaving you with full control of your private keys.

../_images/mydashwallet-opened.png

Ví My Dash Wallet

Text Wallets

Text wallets (or SMS wallets) allow users without smartphones or internet access to transact in Dash using text messages on simple feature phones. Innovative shortcodes, usually in collaboration with national mobile service providers, make it relatively simple to create transactions to both send and receive Dash.

../_images/cointext-wallet.png

Dash CoinText

Hướng dẫn sử dụng ví

Tài liệu trong phần này sẽ mô tả những chức năng thông dụng và những câu hỏi liên quan đến các loại ví.