Masternodes

Dash được biết nhiều nhất là loại tiền điện tử đầu tiên mà tập trung vào tính ẩn danh và tốc độ giao dịch. Có điều mà nhiều người không biết đó là những tính năng như vậy được thực hiện trên những máy chủ chuyên biệt của mạng lưới được biết đến như là các masternode, chúng cho rất nhiều những tính năng thú vị mà không thể có được trên các nền tảng blockchain thông thường. Những tính năng này bao gồm tính ẩn danh và giao dịch tức thời, cũng như khả năng quản trị qúa trình phát triển của mạng lưới thông qua một cơ chế bỏ phiếu cho việc cấp vốn hàng tháng. Đây chính là lần đầu tiên trên thế giới tiền số, và các masternode được dùng để đạt được tính riêng tư và tốc độ cho các giao dịch mà Dash cung cấp.

Tài liệu này tập trung về việc giúp bạn hiểu về các dịch vụ mà masternode mang đến cho mạng lưới, nhưng nó cũng gồm có các hướng dẫn về làm thế nào để chạy một masternode, sử dụng dịch vụ đặt chỗ hoặc giải pháp tự cài đặt và bảo trì masternode của mình. Yêu cầu cơ bản để chạy một masternode trên mạng lưới Dash là cần có 1000 DASH. Khoản này được biết như là khoản đặt cọc, và không thể chi tiêu nếu không nó sẽ làm gián đoạn hoạt động của masternode. Yêu cầu thứ hai là cần có một máy chủ để chạy phần mềm masternode của Dash.

Tuỳ chọn 1: Thuê đặt masternode

Since operating your own server requires a certain level knowledge of blockchains and Linux server operating systems, several community members offer dedicated hosting solutions for a fee. Taking advantage of these services means the user only needs to provide the masternode collateral and pay the hosting fee in order to receive payment from the block reward. See these pages for information on how to set up a hosted masternode.

Tuỳ chọn 2: Tự vận hành masternode

Những người dùng hiểu sâu (hoặc tò mò) về hoạt động bên trong của mạng lưới Dash có thể chọn cách tự vận hành masternode của mình trên máy chủ riêng. Những bước cần thiết sau đây, và người dùng cần phải chịu trách nhiệm cho việc thiết lập, bảo đảm an toàn và bảo trì cả máy chủ lẫn khoản đặt cọc. Hãy xem những trang sau đây để có thông tin làm thế nào để cài đặt và tự vận hành một masternode.