Marketing

Trang web này bao gồm nơi để tải xuống rất nhiều mẫu và thiết kế với mục đích sử dụng cho các văn bản và các bản trình diễn. Để có một cái nhìn tổng quan về trang web hiện thời và các thiết kế đề can, hãy xem trong những đường link sau đây.

Dash sử dụng bảng màu sau để đảm bảo tính thống nhất trong cách thể hiện

Màu RGB CMYK Hex Pantone
Dash Blue 0,141,228 76,38,0,0 #008de4 2925c
Xanh thẫm 1,32,96 100,94,31,29 #012060 534c
Midnight Blue 11,15,59 100,96,41,53 #0b0f3b 5255c
Trắng 255,255,255 0,0,0,0 #ffffff -
Xám 120,120,120 54,46,45,11 #787878 Cool Gray 9 C
Đen 17,25,33 82,71,59,75 #111921 Black 6 C

Tài liệu thiết kế

Brochures

An attractive brochure about Dash, designed for handing out at conferences and events. Prepared by community member Essra in 2018 following proposal sponsorship for the German Dash Embassy D-A-CH.

This design can be translated into your language at Transifex here. For more information on translating Dash products on Transifex, see here. Please contact leon.white@dash.org once translation is complete to request layout of the completed translation.

Ngôn ngữ Tải xuống
Tiếng Anh PDF
Tiếng Pháp PDF
Tiếng Đức PDF
Tiếng Tây Ban Nha PDF
Thai PDF
Tiếng Việt PDF

Flyers

An attractive flyer about Dash, designed to be folded in half and placed on flat surfaces at conferences and events. Prepared by community member Essra in 2018 following proposal sponsorship for the German Dash Embassy D-A-CH.

This design can be translated into your language at Transifex here. For more information on translating Dash products on Transifex, see here. Please contact leon.white@dash.org once translation is complete to request layout of the completed translation.

Ngôn ngữ Tải xuống
Tiếng Anh PDF
Tiếng Arập PDF
Trung Quốc (Truyền thống) PDF
Tiếng Hà Lan PDF
Tiếng Pháp PDF
Tiếng Đức PDF
Tiếng Tây Ban Nha PDF
Thai PDF
Turkish PDF
Tiếng Việt PDF

Tờ rơi

This handout is ideal for dual-sided printing as a handout for conferences. The current version is v3.1; previous versions are available below.

Thiết kế này có thể được dịch sang ngôn ngũ của bạn tại Transifex đây. Để có thêm thông tin về việc dịch sản phẩm của Dash trên Transifex, xem tại đây. Vui lòng liên hệ leon.white@dash.org sau khi bản dịch được hoàn thành để nhận được layout của bản dịch hoàn chỉnh

Ngôn ngữ Tải xuống
Tiếng Anh PDF DOCX
Tiếng Arập PDF DOCX
Tiếng Séc PDF DOCX
Tiếng Hà Lan PDF DOCX
Tiếng Đức PDF DOCX
Tiếng Nga PDF DOCX
Tiếng Slovak PDF DOCX
Thai PDF DOCX
Tiếng Việt PDF DOCX

Các phiên bản trước (chỉ bằng tiếng Anh)

Phiên Bản Tải xuống
2.0 PDF DOCX
1.0 PDF DOCX

Infographics

Sự Khác Biệt Của Dash

Infographic hấp dẫn này mô tả chi tiết về những cải tiến của mạng lưới Dash cung cấp dựa trên nền tảng mã nguồn của Bitcoin. Nó được dựa trên thiết kế ban đầu của thành viên của cộng đồng là J. Arroyo.

Thiết kế này có thể được dịch sang ngôn ngữ của bạn tại đây trên Transifex. Để có thêm thông tin về việc dịch các tài liệu Dash trên Transifex, hãy xem ở đây. Hãy liên hệ với leon.white@dash.org khi bạn đã dịch xong và yêu cầu sắp xếp việc trình bày cho bản dịch hoàn chỉnh.

Ngôn ngữ Tải xuống
Tiếng Anh PDF PNG
Tiếng Arập PDF PNG
Tiếng Bun-ga-ri PDF PNG
Trung Quốc (Giản lược) PDF PNG
Trung Quốc (Truyền thống) PDF PNG
Tiếng Séc PDF PNG
Tiếng Pháp PDF PNG
Tiếng Đức PDF PNG
Tiếng Hy Lạp PDF PNG
Tiếng Ý PDF PNG
Tiếng Ba Lan PDF PNG
Tiếng Nga PDF PNG
Tiếng Slovak PDF PNG
Tiếng Tây Ban Nha PDF PNG
Tiếng Việt PDF PNG

Mười nhận thức sai lầm về Dash

Infographich này bác bỏ nhiều thông tin tranh cãi thiếu chính xác để chống lại Dash. Nó được dựa trên thiết kế bởi thành viên của cộng đồng là DashDude.

Thiết kế này có thể được dịch sang ngôn ngữ của bạn tại Đây trên Transifex. Để có thêm thông tin về việc dịch các tài liệu của Dash trên Transifex, hãy xem ở đây. Hãy liên hệ với leon.white@dash.org một khi bạn đã dịch xong và yêu cầu sắp xếp việc trình bày cho bản dịch hoàn chỉnh.

Ngôn ngữ Tải xuống
Tiếng Anh PDF PNG
Tiếng Arập PDF PNG
Tiếng Bun-ga-ri PDF PNG
Trung Quốc (Truyền thống) PDF PNG
Tiếng Séc PDF PNG
Tiếng Pháp PDF PNG
Tiếng Đức PDF PNG
Tiếng Hy Lạp PDF PNG
Tiếng Ba Lan PDF PNG
Tiếng Nga PDF PNG
Tiếng Slovak PDF PNG
Tiếng Tây Ban Nha PDF PNG
Thai PDF PNG
Tiếng Việt PDF PNG

Bản trình chiếu

Dash Meetup

_images/meetup.png

An attractive presentation about Dash, designed to guide the audience through the basics of cryptocurrency and advantages of Dash. Prepared by community member Essra in 2018 following proposal sponsorship for the German Dash Embassy D-A-CH.

Ngôn ngữ Tải xuống
Tiếng Anh PPTX PDF
Tiếng Đức PPTX PDF

Trình diễn đơn giản

_images/simple-presentation.jpg

Bản trình diễn đơn giản về Dash, có sẵn với 5 ngôn ngữ, 3 kiểu kích cỡ, và 2 định dạng. Chỉ cần click vào những đường link dưới đây để tải. Chú ý rằng kiểu chữ Noto Sans UI cần phải được cài đặt trước nếu sử dụng file PowerPoint.

Xem tất cả các files trên Dropbox

Ngôn ngữ Định dạng Tải xuống
Tiếng Anh PDF 16:9 4:3 A4
PPTX 16:9 4:3 A4
Trung Quốc (Giản lược) PDF 16:9 4:3 A4
PPTX 16:9 4:3 A4
Tiếng Bồ Đào Nha PDF 16:9 4:3 A4
PPTX 16:9 4:3 A4
Tiếng Nga PDF 16:9 4:3 A4
PPTX 16:9 4:3 A4
Tiếng Tây Ban Nha PDF 16:9 4:3 A4
PPTX 16:9 4:3 A4

Bản trình chiếu Dash 101

Prepared by community member Essra in 2017 following proposal sponsorship for the German Dash Embassy D-A-CH.

Ngôn ngữ Tải xuống
Tiếng Anh PPTX
Tiếng Pháp PPTX
Tiếng Đức PPTX
Tiếng Tây Ban Nha PPTX

Các mẫu cho kinh doanh

Các mẫu tài liệu

Các mẫu tài liệu chính thức của Dash

Tên Tải xuống
Tài liệu cho Word với trang bìa và theo kiểu phân đoạn DOCX
Mẫu tài liệu cho Word với logo chìm màu xanh DOTX
Mẫu tài liệu cho Word với logo chìm màu xám DOTX

Các mẫu cho bản trình chiếu

Các mẫu trình diễn chính thức của Dash. Chúng tôi nhấn mạnh việc sử dụng những biểu mẫu theo trình bày xây dựng sẵn (xem ở đây để có những hướng dẫn).

Tên Tải xuống
Mẫu cho PowerPoint với màu xanh trắng đơn giản POTX
Mẫu cho PowerPoint với cách trình bày, kiểu dáng và hình minh hoạ mẫu POTX
Các biểu tượng cho trình diễn PPTX

Danh thiếp

Các mẫu danh thiếp độ phân giải cao để in ra. Tốt nhất là để mặt sau của danh thiếp như một dạng tờ rơi để giải thích và quảng bá cho Dash.

Tên Tải phiên bản
Tờ rơi Tiếng Anh
Tiếng A-Rập
Tiếng Trung Quốc (giản lược)
Tiếng Séc
Tiếng Pháp
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha

Phông chữ

Tên Tải phiên bản
Calibri 6.20
Gunship Đậm Nghiêng 5.00
Magistral ATT 1.00
Montserrat 7.20
Noto Sans UI 1.06