MyDashWallet

../_images/mydashwallet.png

MyDashWallet là một giao diện web cho blockchain của Dash, được truyền cảm hứng bởi MyEtherWallet và được tạo bởi DeltaEngine.net. Nó thực sự không phải là một ví online, theo nghĩa bạn vẫn duy trì quyền kiểm soát trên khoá riêng của mình trong mọi thời điểm. Không giống rất nhiều những loại ví nhẹ khác, MyDashWallet có hỗ trợ những tính năng tiên tiến của Dash như InstantSend và PrivateSend. Dự án này là phi lợi nhuận, mã nguồn mở và sử dụng miễn phí. Bạn có thể tải một ví và giao dịch theo nhiều định dạng ví sau:

  • Ví chìa khóa (dựa trên file)
  • Ví cứng Ledger
  • Ví cứng Trezor
  • Khoá riêng
  • BIP39/44 HD recovery phrase (sắp ra mắt)
  • BIP32 HD recovery phrase (sắp ra mắt)

MyDashWallet cung cấp tài liệu đầy đủ và chi tiết cho tất cả các chức năng.

../_images/mydashwallet-start.png ../_images/mydashwallet-opened.png