Dash là gì?#

Dash aims to be the most user-friendly and scalable payments-focused cryptocurrency in the world. The Dash network features instant transaction confirmation, double spend protection, optional privacy equal to that of physical cash, a self-governing, self-funding model driven by incentivized full nodes and a clear roadmap for on-chain scaling to up to 400MB blocks using custom-developed open source hardware. While Dash is based on Bitcoin and compatible with many key components of the Bitcoin ecosystem, its two-tier network structure offers significant improvements in transaction speed, privacy and governance. This section of the documentation describes these and many more key features that set Dash apart in the blockchain economy.

Hãy kiểm tra Trang web chính thức của Dash để tìm hiểu về làm thế nào các cá nhân and doanh nghiệp có thể sử dụng Dash. Những video, các đường link và tài liệu được thu thập ở đây có thể sẽ giúp bạn bắt đầu, hoặc bạn có thể sử dụng mục lục ở bên trái để tìm ra những chủ đề cụ thể mà mình quan tâm. Những người dùng mới có thể sẽ quan tâm đến phần bắt đầu với một phù hợp, tìm hiểu về làm thế nào để mua Dashtiêu Dash ở những đâu, tìm hiểu về an toàn hoặc tham gia một trong rất nhiều các website cộng đồng của Dash.

Dash Videos#

Dash là gì?#

Armenian Crypto School has produced an in-depth video describing Dash and its many distinguishing features.

Dash School#

Dash School là một chuỗi video gồm 6 phần được sản xuất bởi Amanda B. Johnson. Nó giải thích về Dash cho người từ mức mới bắt đầu trở lên và mô tả nhiều tính năng nâng cao.

Dash 101#

Dash 101 là một chuỗi video gồm 8 phần được sản xuất bởi Aaron Koenig. Nó mở ra những tính năng độc đáo và những chức năng chỉ có được trên mạng lưới của Dash, và nó có bản tiếng Anh:, Bản tiếng Pháp, Bản tiếng Đức, Bản tiếng Tây Ban NhaBản tiếng Nga.

Cáo bạch#

The Dash Whitepaper describes the original unique value proposition and key innovations in Dash from an academic and theoretical perspective. It is a historical document available as a GitHub wiki, and no longer receives updates as new features or architectural changes are implemented. Instead, these features are described in successive Dash Improvement Proposals (DIPs), while larger architectural changes are described in separate whitepapers. Features backported from Bitcoin are described in Bitcoin Improvement Proposals (BIPs).

Lộ trình#

Lộ trình của Dash đặt ra các mốc thời gian cho các bản phát hành cho những tính năng tương lai của Dash và gồm có những chi tiết đặc tả kỹ thuật mô tả kế hoạch mà nhóm phát triển vạch ra trước những thách thức có thể nhận thấy được.