MyDashWallet#

../../../_images/mydashwallet.png

MyDashWallet is a web interface to the Dash blockchain, inspired by MyEtherWallet and created by DeltaEngine.net. It is explicitly not an online wallet, meaning you maintain control over your private keys at all times. Unlike many other light wallets, MyDashWallet also supports advanced Dash features such as InstantSend and CoinJoin. The project is non-profit, open source and free to use. You can load a wallet and transact in a variety of wallet formats:

  • Ví chìa khóa (dựa trên file)

  • Ví cứng Ledger

  • Ví cứng Trezor

  • Khoá riêng

  • BIP39/44 HD recovery phrase (sắp ra mắt)

  • BIP32 HD recovery phrase (sắp ra mắt)

Vui lòng chú ý rằng ví web có thể không được an toàn như những hình thức ví khác như ví cứng chẳng hạn. Hãy nhận thức rõ về những rủi ro về việc để một lượng lớn Dash của bạn trong file ví, vì chúng có thể là mục tiêu dễ dàng cho việc tấn công hơn các ví di động và ví cứng.

MyDashWallet cung cấp tài liệu đầy đủ và chi tiết cho tất cả các chức năng.

../../../_images/mydashwallet-start.png ../../../_images/mydashwallet-opened.png

Ví Magnum#

../../../_images/magnum.png

Ví Magnum là một ví web hỗ trợ hơn 20 loại tiền số, trong đó bao gồm có Dash. Ví này lưu các file khoá riêng dưới dạng một file văn bản đơn giản có thể tải xuống được, nó chỉ có thể được giải mã với mật khẩu của người dùng. Ví phần cứng hay còn gọi là ví cứng cũng được hỗ trợ, và cả tính năng staking trong ví và có cả chức năng chuyển đổi. Ví Magnum thể hiện bởi một giao diện đơn giản, cho phép người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng và đơn gian với Dash.

Vui lòng chú ý rằng ví web có thể không được an toàn như những hình thức ví khác như ví cứng chẳng hạn. Hãy nhận thức rõ về những rủi ro về việc để một lượng lớn Dash của bạn trong file ví, vì chúng có thể là mục tiêu dễ dàng cho việc tấn công hơn các ví di động và ví cứng.

Để nhận được sự hỗ trợ về ví Magnum vui lòng liên hệ support@magnumwallet.co.

../../../_images/magnum-wallet.png

Ví WestWallet#

../../../_images/westwallet.png

WestWallet is a multicurrency web wallet for storing, sharing and transferring the most popular cryptocurrencies. The wallet includes an automatable instant exchange, instant transfers between users and automatic withdrawal.

Vui lòng chú ý rằng ví web có thể không được an toàn như những hình thức ví khác như ví cứng chẳng hạn. Hãy nhận thức rõ về những rủi ro về việc để một lượng lớn Dash của bạn trong file ví, vì chúng có thể là mục tiêu dễ dàng cho việc tấn công hơn các ví di động và ví cứng.

Để nhận được sự hỗ trợ về ví WestWallet vui lòng liên hệ info@westwallet.info.