Các tính năng#

Những đặc tả#

 • Khối đầu tiên được đào vào lúc 11 giờ tối giờ bờ đông Mỹ, Ngày 18 tháng 1 năm 2014

 • Không đào trước

 • Thuật toán băm X11, hiện có thể đào được với CPU/GPU/ASIC

 • Thời gian khối 2.6 phút, kích thước khối 2MB, ~56 giao dịch mỗi giây

 • Phần thưởng khối giảm 7.14% mỗi năm

 • Thuật toán điều chỉnh độ khó Dark Gravity Wave

 • Tổng lượng coin có thể sinh ra vào khoảng từ 17.74 triệu đến 18.92 triệu

 • Mạng lưới bậc hai phi tập trung của các masternode

 • Superior privacy using CoinJoin

 • Giao dịch tức thời sử dụng InstantSend

 • Cơ chế bảo vệ chống các sự kiện tái tổ chức blockchain (thường được gọi là tấn công 51%) sử dụng ChainLocks

 • Hệ quản trị phi tập trung bởi Blockchain cho phép các chủ masternode bỏ phiếu cho các đề xuất ngân sách và các quyết định mà ảnh hưởng đến Dash

Masternodes#

In addition to traditional Proof of Work (PoW) rewards for mining Dash, users are also rewarded for running and maintaining special servers called masternodes. Thanks to this innovative two tier network, Dash can offer innovative features in a trustless and decentralized way. Masternodes are used to power CoinJoin, InstantSend, and the governance and treasury system. Users are rewarded for running masternodes; a percentage of the block reward is allocated to pay the masternode network. The current percentage can be found in this table. You can view practical guides on all topics relating to masternodes here.

Masternode cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • InstantSend cho phép có những giao dịch gần như tức thời. Các giao dịch InstantSend của Dash được xác thực đầy đủ chỉ trong vòng hai giây đồng hồ.

 • CoinJoin gives financial privacy through a decentralized implementation of CoinJoin.

 • ChainLocks, là cơ chế bảo vệ blockchain khỏi sự tấn công 51% bằng các khối được ký ngay khi chúng được đào.

 • Hệ thống quản trị và ngân quỹ cho phép những người sở hữu Dash có thể định hướng cho các dự án và dành riêng 10% của phần thưởng khối cho việc phát triển của các dự và hệ sinh thái.

 • Dash Evolution sẽ làm cho việc sử dụng tiền kỹ thuật số trở nên dễ dàng như dùng PayPal

Chủ sở hữu phải sở hữu 1000 Dash, nó phải được chứng minh bằng việc ký vào một thông điệp được gộp trong một giao dịch đặc biệt được ghi vào trong blockchain. Dash có thể di chuyển hoặc chi tiêu bất kỳ thời điểm nào, nhưng làm như vậy sẽ làm cho masternode bị rơi vào hàng đợi và không nhận được phần thưởng. Người dùng masternode cũng được cấp quyền bỏ phiếu trên những đề xuất. Mỗi masternode có một phiếu và phiếu này cho việc cấp vốn cho các đề xuất hoặc các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến Dash.

Masternode làm tốn tiền và nỗ lực để duy trì nó và nó cũng được trả một mức phần trăm nhất định của phần thưởng khối để tạo động lực. Bởi vì chỉ có một masternode được chi trả trong mỗi khối, mức độ thường xuyên của việc thanh toán có thể thay đổi, cũng giống như giá trị của Dash được chi trả. Công cụ này cho bạn cách tính thu nhập tức thời của masternode. Phần thưởng này được giảm 7% cứ mỗi năm, cùng với phần thưởng khối. Các masternode cũng có thể nhận được tiền từ phí giao dịch trong tương lai.

Evolution Masternodes (EvoNodes)#

Evolution Masternodes (EvoNodes) are a subset of Masternodes that have been created to host the Dash Platform. An EvoNode is a lot like Masternodes with these differences:

Masternode

Evolution Masternode

Collateral

1000 DASH

4000 DASH (4X the collateral for normal masternodes)

Specs

Lesser than EvoNodes

Higher than normal masternodes

Service

Only Dash Core

Both Dash Core and Platform

Voting Weight

1 node gets 1 vote

Has 4 times the voting power of a normal masternode

CoinJoin#

CoinJoin gives you consumer grade financial privacy by shuffling your Dash with other users. All the Dash in your wallet consists of different inputs, which you can think of as separate, discrete coins. It uses an innovative process to join your inputs with the inputs of at least two other people in a single transaction, so the value in Dash never leaves your wallet. You retain control of your money at all times.

You can view a practical guide to use CoinJoin here.

The CoinJoin process works like this:

 1. CoinJoin begins by breaking your transaction inputs down into standard denominations. These denominations are 0.001, 0.01, 0.1, 1 and 10 Dash -- much like the paper money you use every day.

 2. Your wallet then sends requests to specially configured software nodes on the network called masternodes. These masternodes are informed then that you are interested in creating a certain denomination using CoinJoin. No identifiable information is sent to the masternodes, so they never know who you are.

 3. When two other people send similar messages, indicating that they wish to join coins of the same denomination, a session begins. The masternode instructs all three users’ wallets to pay the now-transformed inputs to themselves. Your wallet pays that denomination directly to itself but in a different address (called a change address).

 4. Your wallet can repeat this process a number of times with each denomination. Each time the process is completed it’s called a "round." The user may choose between 2-16 rounds of CoinJoin.

 5. Your funds will pass through at least the number of rounds you specify. Dash 0.16 includes an update known as Random Round CoinJoin which will join a given denomination by up to three extra rounds to further improve privacy.

 6. This process happens in the background without any intervention on your part. When you wish to make a transaction using your denominated funds no additional waiting will be required.

Note that CoinJoin transactions will be rounded up so that all transaction inputs are spent. Any excess Dash will be spent on the transaction fee.

IMPORTANT: Your wallet only contains 1000 of these change addresses. Every time a CoinJoin transaction is created, one of your addresses is used up. Once enough of them are used, your wallet must create more addresses. It can only do this, however, if you have automatic backups enabled. Consequently, users who have backups disabled will also have CoinJoin disabled.

InstantSend#

Các loại tiền số phi tập trung truyền thống phải đợi một khoảng thời gian nhất định để đủ các khối được thông qua để đảm bảo rằng giao dịch không thể bị đảo ngược và không bị cố tiêu lại nhiều lần một số tiền đã được tiêu trước đó ở đâu đó khác. Quá trình này rất tốn thời gian, và nó thường mất ở đâu đó vào khoảng từ 15 phút cho đến hàng giờ cho đủ số lượng được chấp nhận rộng rãi trong sáu khối nối tiếp. Những loại tiền số khác đạt được thời gian xác thực nhanh hơn bằng cách tập trung quyền hạn trên mạng ở những mức độ khác nhau.

Dash suffers from neither of these limitations thanks to its second-layer network of masternodes. Masternodes regularly form voting quorums to check whether or not a submitted transaction is valid. If it is valid, the masternodes "lock" the inputs for the transaction and broadcast this information to the network, effectively promising that the transaction will be included in subsequently mined blocks and not allowing any other spending of these inputs during the confirmation time period.

Công nghệ InstantSend sẽ cho phép những đồng tiền như Dash có thể cạnh tranh với những hệ thống giao dịch gần như tức thời như thẻ tín dụng cho các tình huống như điểm bán hàng trong khi không cần phải dựa vào thẩm quyền tập trung. Việc có nhiều nhà kinh doanh chấp nhận rộng rãi Dash và InstantSend có thể làm nên một cuộc cách mạng về tiền số bằng việc giảm thời gian trễ của các giao dịch từ lâu như hàng giờ (với Bitcoin) xuống một khoảng thời gian rất ngắn là vài giây.

You can view a practical guide to use InstantSend here. InstantSend was introduced in a whitepaper called Transaction Locking and Masternode Consensus: A Mechanism for Mitigating Double Spending Attacks, and further improved through the introduction of LLMQ-based InstantSend in Dash 0.14.

Làm thế nào mà cơ chế 'InstantSend' của Dash bảo vệ người bán khỏi sự tiêu lặp, Dash Detail của Amanda B. Johnson, ngày 16 tháng 9 năm 2016

ChainLocks#

ChainLocks là một tính năng được cung cấp bởi mạng lưới Dash nhằm cung cấp mức độ chắc chắn khi chấp nhận thanh toán. Công nghệ này, đặc biệt khi được sử dụng song song với InstantSend, tạo ra một môi trường trong đó các khoản thanh toán có thể được chấp nhận ngay tức thời mà không phải chịu rủi ro của "Các sự kiện tái tổ chức blockchain".

Rủi ro của việc tái tổ chức blockchain được giải quyết một cách điển hình bằng việc yêu cầu nhiều "xác thực" trước khi một giao dịch có thể được chấp nhận một cách an toàn thành một giao dịch. Loại bảo mật gián tiếp này có hiệu quả, nhưng với chi phí thời gian và trải nghiệm người dùng. ChainLocks là một giải pháp cho vấn đề này.

Tổng quan về tiến trình ChainLocks#

Every twelve hours a new “LLMQ” (Long-Living Masternode Quorum) is formed using a “DKG” (Distributed Key Generation) process. All members of this Quorum are responsible for observing, and subsequently affirming, newly mined blocks:

 1. Khi một khối được khai thác, các thành viên Quorum sẽ phát tán một thông điệp đã ký có chứa khối đã quan sát đến phần còn lại của Quorum.

 2. Nếu có 60% hoặc hơn các thành viên của Quorum nhìn thấy cùng một khối mới chúng sẽ cùng tập hợp tạo nên một thông điệp "CLSIG" (Chữ ký ChainLock), nó sẽ được phát tán lên phần còn lại của mạng lưới.

 3. Khi một chữ ký ChainLock hợp lệ được nhận bởi một phần mềm trên mạng, nó sẽ từ chối tất cả các khối có cùng độ cao mà không tương xứng với khối được chỉ ra trong thông điệp đó.

Kết quả là một quyết định rõ ràng và nhanh chóng trên blockchain "đúng" cho việc tích hợp các phần mềm trạm cuối và các phần mềm ví. Từ quan điểm về bảo mật, nó làm cho việc tái tổ chức nhánh trước trở nên bất khả thi. Xem DIP0008 ChainLocks để có mô tả đầy đủ về ChainLocks hoạt động ra sao.

Sporks#

Để đối phó với các vấn đề không lường trước được khi triển khai bản cập nhật lớn "RC3" vào tháng 6 năm 2014, nhóm phát triển Dash đã tạo cơ chế theo đó mã cập nhật được phát hành cho mạng, nhưng không được kích hoạt ngay lập tức ("thi hành"). Sự cải tiến này cho phép việc chuyển đổi trơn tru hơn hình thức hard fork truyền thống, cũng như việc thu thập dữ liệu thử nghiệm trong môi trường mạng trực tiếp. Quá trình phân chia nhiều giai đoạn này thường được gọi là "soft fork" nhưng cộng đồng trìu mến gọi nó là "spork" và thành tên như vậy.

Các tính năng hoặc các phiên bản mới của Dash đang được kiểm tra một cách kỹ lưỡng trên mạng testnet trước khi công bố lên mạng chính thức. Khi một chức năng hoặc một phiên bản của Dash được công bố trên mạng chính thức, thông tin được gửi cho người dùng để nhắc họ về những thay đổi và cho họ nâng cấp phần mềm của mình. Những ai nâng cấp phần mềm sẽ chạy mã mới, nhưng nó chưa được kích hoạt đến tận khi có đủ một lượng phần trăm nhất định (thường khoảng 80%) thì mới đạt được sự đồng thuận về việc chạy đó. Trong trường hợp khi có lỗi xảy ra đối với bản mã mới, những khối của phần mềm mới không bị từ chối bởi mạng lưới và tránh được việc phân nhánh không mong muốn. Dữ liệu về lỗi sau đó có thể được thu thập và chuyển tiếp đến nhóm phát triển. Khi nhóm phát triển hài lòng với sự ổn định của mã mới trong môi trường mạng chính - và một khi sự đồng thuận của mạng đã đạt được - việc thực thi mã cập nhật có thể được kích hoạt từ xa bởi nhiều thành viên của Core Team cùng ký vào một thông điệp với các khoá riêng của họ. Nếu có vấn đề phát sinh, mã có thể bị vô hiệu hóa theo cách tương tự, mà không cần cập nhật toàn bộ hoặc cập nhật phần mềm. Để có thông tin kỹ thuật cụ thể về các spork riêng, hãy xem ở đây.

Thuật toán băm X11#

X11 là một thuật toán băm được sử dụng rộng rãi, nó được tạo ra bởi người phát triển ra Dash tên là Evan Duffield. Chuỗi các thuật toán băm của X11 sử dụng một chuỗi 11 thuật toán băm để xử lý vấn đề proof-of-work. Nó cũng giúp cho việc phân phối coin một cách công bằng và các coin của Dash cũng được phân phối theo cách giống như với Bitcoin. X11 được tạo ra sao cho việc tạo khó khăn hơn trong việc tạo ra chip ASIC, và như vậy nó cho phép coin có nhiều thời gian hơn để phát triển trước khi bị đe doạ bởi sự tập trung hoá của việc đào coin. Cách tiếp cận này cũng khá thành công; và đầu năm 2016 thì chip ASIC dành cho X11 được ra mắt và nó chiếm một phần khá lớn trong tổng năng lực băm của mạng lưới, nhưng điều đó vẫn không làm cho nó bị một mức độ tập trung như Bitcoin hiện nay. Thông tin về việc đào coin với X11 có thể tìm thấy ở phần Đào coin trong tài liệu này.

X11 là tên của một chuỗi các thuật toán proof-of-work (PoW) được giới thiệu trong  Dash (ra mắt vào tháng Giêng năm 2014 với tên là "Xcoin"). Nó một phần có được nhờ cảm hứng của chuỗi các thuật toán băm giống như Quark, và thêm vào độ "sâu" và độ phức tạp bằng cách tăng số lượng phép băm, nhưng nó khác với Quark ở chỗ số vòng băm được xác định trước một trật tự thay vì sử dụng các phép băm được chọn một cách ngẫu nhiên.

Thuật toán X11 sử dụng nhiều vòng của 11 thuật toán băm (blake, bmw, groestl, jh, keccak, skein, luffa, cubehash, shavite, simd, echo), như vậy nó đảm bảo sự an toàn cao nhất nhờ sự kết hợp các thuật toán băm rất tinh vi mà thường được sử dụng trong các loại tiền điện tử hiện đại. Cái tên X11 không liên quan đến hệ thống cửa sổ mã nguồn mở X11, thông dụng trên các hệ điều hành kiểu Unix.

Ưu điểm của X11#

Việc tăng độ phức tạp của chuỗi các thuật toán nhằm nâng cao mức độ an toàn và giảm sự không chắc chắn cho tiền kỹ thuật số, so với việc sử dụng giải pháp PoW dùng một thuật toán đơn, dùng thuật toán đơn là không bảo đảm cho việc rủi ro về mặt an ninh mà người ta gọi là SPOF (Một Điểm Chịu Lỗi). Ví dụ, giả sử có khả năng về tính toán mà nó "phá vỡ" thuật toán SHA256 thì nó có thể gây nguy hại cho toàn bộ mạng lưới của Bitcoin cho đến khi Bitcoin phải chuyển đổi bằng hard fork sang thuật toán mới.

Trong sự kiện tương tự nếu có sự cố về mặt tính toán, một loại tiền dùng cơ chế PoW với X11 sẽ vẫn hoạt động một cách an toàn trừ khi cả 11 thuật toán băm đều được phá vỡ một cách đồng thời. Thậm chí nếu vài thuật toán băm trong X11 được chứng minh là không đáng tin cậy, thì nó vẫn đủ thời gian để cảnh báo cho đồng tiền dùng X11 đánh giá và thay thế những thuật toán băm có vấn đề bằng các thuật toán băm khác đáng tin cậy hơn.

Với đặc tính đầu cơ của các loại tiền kỹ thuật số và những tính chất không chắc chắn được thừa kế của nó như là một lĩnh vực mới, thì thuật toán X11 có thể cung cấp sự tự tin cao hơn cho người dùng cũng như những nhà đầu tư tiềm năng mà cách tiếp cận sử dụng một thuật toán đơn không giải quyết được. Giải pháp sử dụng chuỗi các thuật toán băm như X11, cung cấp sự an toàn nâng cao và tính bền vững hơn trong mục đích gìn giữ giá trị, đa dạng hoá đầu tư và bảo hiểm trước những rủi ro liên quan như vấn đề SPOF (Một điểm Chịu lỗi Đơn lẻ) của các loại tiền điện tử sử dụng một thuật toán băm đơn.

Evan Duffield, người sáng lập của Dash và chuỗi thuật toán băm X11, đã một số lần viết rằng việc tích hợp X11 vào Dash không nhằm mục đích ngăn chặn các nhà sản xuất tạo ra chip ASIC cho thuật toán X11 trong tương lai, mà chỉ cung cấp cách chuyển đổi tương tự như Bitcoin là có (CPU, GPU, và ASIC).

Dark Gravity Wave#

DGW hay Dark Gravity Wave là một thuật toán mã nguồn mở để điều chỉnh độ khó cho các loại tiền điện tử dựa trên Bitcoin, nó lần đầu tiên được sử dụng ở Dash và sau đó xuất hiện trên nhiều loại tiền điện tử khác. DGW được sáng tạo ra bởi Evan Duffield, cũng là người sáng lập ra Dash, để xử lý cho vấn đề bù-thời-gian được tìm thấy ở Kimoto's Gravity Well. Khái niệm về DGW cũng tương tự như thuật toán Kimoto Gravity Well, là điều chỉnh mức độ khó ở mỗi block (thay vì mỗi 2016 block giống như ở Bitcoin) dựa trên những dữ liệu thống kê được tìm thấy từ những block gần nhất. Nó cũng làm cho việc sinh khối với khoảng thời gian tương đối đồng nhất, thậm chí ngay cả khi tổng tốc độ băm dao động mạnh, mà không phải gánh chịu lỗi bù-thời-gian.

 • Phiên bản 2.0 của  DGW đã được thực hiện ở  Dash từ khối 45,000 trở về sau để hoàn toàn làm giảm nhẹ loại lợi dụng làm-lệch-thời-gian.

 • Phiên bản 3.0 được thực hiện vào ngày 14 tháng 5 năm 2014 để tiếp tục cải tiến điều chỉnh độ khó với sự chuyển đổi mượt hơn. Nó cũng xử lý vấn đề với nhiều kiến trúc mà có nhiều cấp độ khác nhau của độ chính xác của dấu chấm động thông qua việc sử dụng số nguyên.

Tốc độ phát sinh#

Các loại tiền kỹ thuật số như Dash và Bitcoin được tạo ra thông qua một tiến trình giải quyết vấn đề khó về lĩnh vực mật mã học gọi là đào coin. Đào coin liên quan đến việc liên tục phải giải quyết các thuật toán băm đến khi tìm được lời giải phù hợp cho cái khó của đào coin. Một khi giải pháp được tìm ra, thợ mỏ được phép tạo ra một số đơn vị tiền mới. Cái này gọi là phần thưởng khối. Để đảm bảo cho việc đồng tiền không bị lạm phát vô hạn, phần thưởng khối được thiết kế để giảm dần theo thời gian, như trong tính toán này. . Biểu đồ hiển thị kết quả dữ liệu trong một đường cong cho thấy tổng số lượng coin được lưu thông, nó được biết với cái tên là tỷ lệ phát sinh coin.

Trong khi Dash dựa trên Bitcoin, nó cũng thay đổi rất nhiều tỷ lệ phát sinh coin để đưa ra khả năng giảm bớt lượng coin phát sinh một cách trơn tru hơn theo thời gian. Trong khi Bitcoin giảm lượng con phát sinh theo tỷ lệ 50% cứ mỗi 4 năm, thì Dash lại giảm dần lượng coin phát sinh Theo tỷ lệ 1/14 (xấp xỉ 7.14%) cứ mỗi 210240 khối (xấp xỉ 383.25 ngày). Chúng ta có thể thấy sự giảm phần thưởng khối bởi một lượng nhỏ dần mỗi năm làm cho sự chuyển đổi được trơn tru hơn về phía phần thưởng dựa dần về phí giao dịch so với Bitcoin.

../../../_images/coin_emission.jpg

So sánh tốc độ phát sinh coin giữa Bitcoin và Dash#

Tổng số coin phát sinh ra#

Tổng số coin phát sinh của Bitcoin có thể được tính là tổng của một chuỗi hình học, với tổng số phát sinh tiệm cận (nhưng không bao giờ chạm tới) 21,000,000 BTC. Nó sẽ tiếp tục sinh đến tận năm 2140, nhưng phần thưởng khi đào coin sẽ giảm một cách nhanh chóng mà 99% của tất cả số bitcoin sẽ được lưu thông vào năm 2036, và 99.9% vào năm 2048.

Tổng số Dash được phát sinh cũng sẽ là tổng của chuỗi hình học, nhưng tổng số tiền phát sinh là không chắc chắn bởi vì không thể biết bao nhiêu của 10% phần thưởng khối dự trữ cho các đề xuất ngân sách sẽ thực tế được cấp phát, vì nó còn phụ thuộc vào việc bỏ phiếu trong tương lai. Dash sẽ tiếp tục phát sinh coin trong vòng xấp xỉ 192 năm trước khi mà tổng số coin phát sinh cho cả một năm là ít hơn 1 DASH. Sau năm 2209 chỉ còn có 14 DASH sẽ được tạo ra. Đồng DASH cuối cùng sẽ mất đến 231 năm để sinh ra, bắt đầu từ năm 2246 và việc sinh ra đồng cuối cùng này sẽ dừng lại vào năm 2477. Dựa trên các con số đó, nguồn cung cấp số coin tối đa và tối thiểu vào năm 2254 có thể được tính trong khoảng như sau:

17,742,696 DASH

Giả sử không phân bổ ngân quỹ

18,921,005 DASH

Giả sử phân bổ toàn bộ quỹ

Phân phối phần thưởng khối#

Unlike Bitcoin, which allocates 100% of the block reward to miners, Dash holds back 10% of the block reward for use in the decentralized budget system. The remainder of the block reward, as well as any transaction fees, is split between the miner and a masternode, which is deterministically selected according to the payment logic. Dash features superblocks, which appear every 16616 blocks (approx. 30.29 days) and can release up to 10% of the cumulative budget held back over that budget cycle period to the winning proposals in the budget system. Depending on budget utilization, this results in an approximate coin reward allocation over a budget cycle as follows:

90%

Mining and Masternode Reward

10%

Cơ chế quản trị ngân sách phi tập trung

On 13 August 2020, the Dash network approved a proposal to modify the block reward allocation from 50/50 between miners and masternodes to 40/60, respectively. The incremental reallocation adjusts the percentage share every three superblock cycles.

The following table shows the incremental reallocation process and indicates the current reallocation date. Reward reallocation changes began at the first superblock following activation and now occur every three superblock cycles (approximately once per quarter) until the reallocation is complete.

Adjustment

Miner %

Masternode %

Change (%)

Reallocation Dates

0

50.0

50.0

0.00%

---

1

48.7

51.3

1.30%

2020-11-28

2

47.4

52.6

1.30%

2021-02-27

3

46.7

53.3

0.70%

2021-05-29

4

46.0

54.0

0.70%

2021-08-28

5

45.4

54.6

0.60%

2021-11-27

6

44.8

55.2

0.60%

2022-02-25

7

44.3

55.7

0.50%

2022-05-27

8

43.8

56.2

0.50%

2022-08-26

9

43.3

56.7

0.50%

2022-11-25

10(Current)

42.8

57.2

0.50%

2023-02-24

11

42.3

57.7

0.50%

2023-05-26

12

41.8

58.2

0.50%

2023-08-25

13

41.5

58.5

0.30%

2023-11-24

14

41.2

58.8

0.30%

2024-02-23

15

40.9

59.1

0.30%

2024-05-24

16

40.6

59.4

0.30%

2024-08-22

17

40.3

59.7

0.30%

2024-11-21

18

40.1

59.9

0.20%

2025-02-20

19

40.0

60.0

0.10%

2025-05-22

Tài liệu này là dựa trên tính toán và bài viết của moocowmoo. Hãy xem bài viết trên reddit này để có thêm thông tin chi tiết, hoặc tự chạy tính toán việc phát sinh coin của riêng bạn bằng việc sử dụng công cụ. Xem website này để có dữ liệu trực tiếp về những thông tin thống kê hiện tại của mạng.

Quản trị Phi tập trung#

Decentralized Governance by Blockchain, or DGBB, is Dash's attempt to solve two important problems in cryptocurrency: governance and funding. Governance in a decentralized project is difficult, because by definition there are no central authorities to make decisions for the project. In Dash, such decisions are made by the Decentralized Autonomous Organization (DAO). The DAO allows each masternode to vote once (yes/no/abstain) for each proposal. If a proposal passes, it can then be implemented (or not) by Dash's developers. A key example is early in 2016, when Dash's Core Team submitted a proposal to the network asking whether the blocksize should be increased to 2 MB. Within 24 hours, consensus had been reached to approve this change. Compare this to Bitcoin, where debate on the blocksize has been raging for nearly three years.

DAO also provides a means for Dash to fund its own development. While other projects have to depend on donations or premined endowments, Dash uses 10% of the block reward to fund its own development. Every time a block is mined, 90% of the reward is split between the miner and a masternode per the distribution found here, while the remaining 10% is not created until the end of the month. During the month, anybody can make a budget proposal to the network. If that proposal receives net approval of at least 10% of the masternode network, then at the end of the month a series of "superblocks" will be created. At that time, the block rewards that were not paid out (10% of each block) will be used to fund approved proposals. The network thus funds itself by reserving 10% of the block reward for budget projects.

Bạn có thể đọc thêm về cơ chế quản trị của Dash ở mục Quản Trị của tài liệu này.

Sentinel#

Được giới thiệu trong Dash 0.12.1, Sentinel là một tác nhân tự quản dành cho việc duy trì, xử lý và tự động hoá các đối tượng quản trị của Dash và các tác vụ. Sentinel được thực thi như là một ứng dụng Python liên kết với một phiên bản dashd cục bộ trên mỗi masternode của Dash.

Một Đối tượng Quản trị (hay "govObject") là một cấu trúc chung được giới thiệu trong Dash 0.12.1 để cho phép việc tạo ra các Đề xuất Ngân sách và các Trigger. Thừa kế lớp được sử dụng để mở rộng đối tượng chung thành một đối tượng "Đề xuất" để thay thế cho hệ thống ngân sách hiện tại của Dash.

../../../_images/sentinel.png

Sơ đồ làm nổi bật mối quan hệ giữa Dash Sentinel và Core#

Phí giao dịch#

Các giao dịch trên mạng lưới Dash được ghi trong các khối trên chuỗi khối. Kích thước của mỗi giao dịch được đo theo đơn vị bằng byte, nhưng không nhất thiết phải có mối tương quan giữa các giao dịch có giá trị cao và số byte cần thiết để xử lý giao dịch. Thay vào đó kích thước của giao dịch tuỳ thuộc vào số lượng các địa chỉ đầu vào và đầu ra của giao dịch, vì nó có nhiều dự liệu được ghi vào block để chứa các thông tin đó. Mỗi khối mới được sinh bởi một thợ mỏ, người được trả cho việc hoàn thành công việc sinh khối với một phần thưởng khối. Để ngăn cho cho mạng lưới không bị tràn ngập bởi các giao dịch spam, kích thước khối bị giới hạn một cách có chủ đích. Khi số lượng giao dịch tăng lên, không gian dành cho mỗi khối lại trở thành một tài sản quý hiếm. Do thợ mỏ không bắt buộc phải bao gồm bất kỳ giao dịch nào vào các khối mà họ tạo ra, cho nên khi các khối đầy, thì một mức phí tự nguyện sẽ được thêm vào để tạo ra động lực cho thợ mỏ xử lý giao dịch. Hầu hết các phần mềm ví đều tính một khoản phí nhỏ làm ngầm định, mặc dù có một số thợ mỏ vẫn xử lý các giao dịch thậm chí nó không có phí đi kèm.

The release of Dash 0.12.2.0 and activation of DIP0001 saw a simultaneous reduction of fees by a factor of 10, while the block size was increased from 1MB to 2MB to promote continued growth of low-cost transactions even as the cost of Dash rises. Dash 0.13.0.0 introduced InstantSend autolocks, which caused masternodes to automatically attempt to lock any transaction with 4 or fewer inputs — which are referred to as “simple” transactions — and removed the additional fee for InstantSend. 0.14.0.0 then removed the limitation on 4 inputs, so the network will attempt to lock all transactions. The current fee schedule for Dash is as follows:

Kiểu giao dịch

Mức phí gợi ý

Mỗi đơn vị

CoinJoin

0.001 DASH

Per 10 rounds of CoinJoin (average)

All other transactions

0.00001 DASH

Cho mỗi kB dữ liệu giao dịch

As an example, a standard and relatively simple transaction on the Dash network with one input, one output and a possible change address typically fits in the range of 200 - 400 bytes. Assuming a price of US$100 per DASH, the fee falls in the range of $0.0002 - $0.0004, or 1/50th of a cent. InstantSend locking will be attempted on all transactions without any extra charge.

CoinJoin works by creating denominations of 10, 1, 0.1, 0.01 and 0.001 DASH and then creating CoinJoin transactions with other users using these denominations. Creation of the denominations is charged at the default fee for a standard transaction. Using CoinJoin is free, but to prevent spam attacks, an average of one in ten CoinJoin transactions are charged a fee of 0.0001 DASH. Spending denominated inputs using CoinJoin incurs the usual standard fees, but to avoid creating a potentially identifiable change address, the fee is always rounded up to the lowest possible denomination. This is typically 0.001 DASH, so it is important to deduct the fee from the amount being sent if possible to minimise fees. Combining InstantSend and CoinJoin may be expensive due to this requirement and the fact that a CoinJoin transaction may require several inputs, while InstantSend charges a fee of 0.0001 DASH per input. Always check your fees before sending a transaction.

Evolution#

Dash Evolution là tên mã cho một nền tảng tiền phi tập trung được xây dựng trên công nghệ blockchain của Dash. Mục đích là cung cấp cách truy cập đơn giản đến những tính năng độc đáo và lợi ích của Dash nhằm hỗ trợ việc tạo ra công nghệ phi tập trung. Dash giới thiệu một thiết kế mạng phân tầng, nó cho phép người dùng thực hiện rất nhiều công việc trên mạng lưới, cùng với việc truy cập API phi tập trung và một hệ thống file phi tập trung.

Dash Evolution sẽ được phát hành theo các giai đoạn. Dash Core phiên bản 0.12.1 đến 0.12.3 sẽ tạo nền tảng cho các tính năng phi tập trung hoạt động ở phía sau. Phiên bản 0.13 giới thiệu những nền tảng cho Evolution, được mô tả trong DIP2 Giao dịch đặc biệtDIP3 Danh sách masternode định sẵn. Phiên bản 0.14 thiết lập DIP6 Masternode Quorums tồn tại lâu. Dự kiến đến cuối năm 2019, Dash Core 1.0 sẽ ra mắt những tính năng chính của Evolution như thanh toán dựa trên tên người dùng, hệ thống API phi tập trung (DAPI) đầu tiên trên thế giới và hệ thống lưu trữ dữ liệu phi tập trung (Drive) dựa trên IPFS.

Dưới đây là công việc hiện tại của chúng tôi về Evolution, ngoài ra còn có thêm nhiều thành phần như:

 • Drive: Là một hệ thống chia sẻ file cho những dữ liệu của người dùng nằm trên mạng lưới bậc hai

 • DAPI: Là giao diện lập trình phi tập trung cho phép người dùng trên các ứng dụng bậc 3 có thể truy cập mạng lưới một cách an toàn

 • DashPay Decentralized Wallets: Là những ví nhẹ được kết nối với mạng thông qua DAPI và chạy trên nhiều nền tảng khác nhau

 • Bậc hai: Là mạng lưới masternode, nó cung cấp hạ tầng bổ sung cho dự án

 • Ngân sách: Mạng bậc hai cho phép việc bỏ phiếu để cấp phát ngân sách cho những dự án cụ thể của mạng lưới qua hệ thống ngân sách

 • Quản trị: Mạng bậc hai cho phép việc bỏ phiếu để quản trị hệ thống tiền tệ và quản lý các hoạt động cần thiết của hệ thống tiền tệ

 • Deterministic Masternode Lists: Tính năng này giới thiệu một danh sách masternode trên blockchain, nó có thể được sử dụng để tính toán các quorum ở quá khứ và hiện tại.

 • Social Wallet: Chúng tôi giới thiệu một social wallet hay còn gọi là ví xã hội, nó cung cấp tính năng danh sách bạn bè, nhóm người dùng, và các tài khoản chia sẻ đa chữ ký.

Xem trước về Evolution#

Dash Dapps - Demoing Community Development on environment, 17 August 2020

Những video sau đây được giới thiệu bởi người sáng lập Dash là Evan Duffield và trưởng nhóm phát triển UI/UX là Chuck Williams mô tả quy trình phát triển và những tính năng dự kiến của nền tảng Dash Evolution.

Evolution Demo #1 - The First Dash DAP, 16 tháng 3 năm 2018

Evolution Demo #2 - Mobile Evolution, 25 tháng 4 năm 2018

Evolution Demo #3 - Trải nghiệm người dùng Dashpay, 15 tháng 5 năm 2018

Chuck Williams với Evolution, Hội thảo của Dash ở London, 14 tháng 9 năm 2017

Evan Duffield Lộ trình của Evolution, Dash Force News, 28 tháng 6 năm 2017