8 Bước để lập một Đề xuất thành công

Những đề xuất trong hệ thống quản trị của Dash là đối tượng để bỏ phiếu bởi các masternode. Như vậy, cũng giống như các cuộc bỏ phiếu khác, bạn cần phải thuyết phục những cử tri thông qua đề xuất của bạn. Sau đây là một số điểm mà mỗi đề xuất cần quan tâm:

Giữ cho đề xuất được rõ ràng

Đề xuất của bạn nên có một tiêu đề rõ ràng, theo sau là một đoạn ngắn và đơn giản mô tả mục đích. Hãy giải thích chính xác về đề xuất của bạn mang lại lợi ích như thế nào với mạng lưới của Dash ngay trong phần đầu để người đọc đỡ mất công, sau đó nói rõ bạn cần bao nhiêu Dash, cách bạn đạt được giá trị này, và cuối cùng là bạn là ai và bạn dự định thực hiện nó như thế nào. Sao cho các chủ masternode nhanh chóng hiểu được ý tưởng mà bạn muốn đề xuất từ một vài dòng đầu trong đề xuất của bạn.

Mở một phiên thảo luận trước khi đề xuất

Get feedback from the community before you post your proposal to the blockchain. A discussion period of around two weeks will help you find out if someone has proposed something similar in the past, and whether it succeeded or failed. There are pre-proposal channels on the forum and Dash Discord, and Reddit also attracts a lot of views - consider the discussion on these channels to be the research phase of your proposal. Later, you can post a link to the forum discussion when your proposal goes live to show you are including community feedback in your work.

Quản lý nhận dạng và danh tính của bạn

Cộng đồng Dash là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của mạng lưới, và những người mới luôn được chào đón. Tuy nhiên, do cách đề xuất hoạt động, nên cần có sự tin tưởng nào đó rằng công việc đã hứa trong đề xuất sẽ được hoàn thành nếu nó được thông qua. Bởi vậy nếu bạn là người mới, hãy cân nhắc việc bắt đầu bằng những đề xuất nhỏ trước để chứng minh khả năng hoàn thành đề xuất của bạn một cách đúng thời gian và phù hợp ngân sách. Hãy đính kèm tên thật của bạn hoặc thông tin của bạn trên Keybase với đề xuất cũng sẽ giúp bạn xây dựng được lòng tin. Nếu bạn muốn đưa ra đề xuất lớn, hãy tập hợp mọt nhóm và chỉ định (hoặc thuê) một người có nhiệm vụ liên lạc với cộng đồng, vì việc đăng thông tin bằng nhiều tài khoản khác nhau có thể gây nhầm lẫn.

Chạy chiến dịch quảng bá để thu nhận sự ủng hộ cho đề xuất của bạn

Proposals with a video or website have a far greater chance of succeeding! Uploading a video gives your proposal a human touch and a chance to convey your enthusiasm in a way that isn't always possible in text. Post your video to the forum and DashCentral, become a regular on Discord or run a webinar to explain the proposal and answer questions. Put some work in before you ask for funding to demonstrate your involvement with Dash - but don't be annoying and spam many channels asking for votes.

Thể hiệu sự cam kết của bạn với mạng lưới

Nếu bạn yêu cầu cho một sự đầu tư lớn để bắt đầu hoặc mở rộng một doanh nghiệp dựa trên Dash, bạn cần phải giải thích tại sao và cần cấp vốn trong bao lâu, và bạn sẽ mang lại điều gì để đổi lại sự cấp vốn đó. Sẽ rất tốt nếu bạn thể hiện rằng bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro về tài chính khi tham gia bằng việc đóng vốn đối ứng của bạn hoặc của các nhà đầu tư của bạn cùng với ngân sách được cấp bởi Dash. Các thỏa thuận về quyền sở hữu hoặc độc quyền có thể đạt được với Dash Core Group, Inc., nhưng phải được làm rõ bằng văn bản trước khi đề xuất được đăng.

Đăng đề xuất sớm và sẵn sàng trả lời các câu hỏi

Phiên bỏ phiếu sẽ đóng trong vòng 1662 block (hoặc gần 3 ngày) trước siêu khối. Để cho những người vận hành masternode có đủ thời gian cân nhắc, thảo luận và bỏ phiếu cho đề xuất của bạn, bạn cần phải đăng nó trước khi đến thời hạn chót - có lẽ sẽ tốt hơn là đợi đến kỳ sau thay vì phải làm một cách vội vã! Hầu hết các masternode sẽ thấy đề xuất của bạn đầu tiên một khi nó xuất hiện trên blockchain hoặc khi bạn đăng trên DashCentral. Trong vài giờ đầu thảo luận với các chủ masternode thường sẽ có rất nhiều câu hỏi và nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với những quan điểm và bỏ việc phiếu, bởi vậy hãy chuẩn bị và dành thời gian cho giai đoạn này.

Thường xuyên cập nhật tình hình cho cộng đồng khi đề xuất được thông qua

Đề xuất của bạn nên bao gồm chi tiết về việc bạn lập kế hoạch ra sao để giữ cho cộng đồng và mạng lưới được cập nhật về những thông tin làm việc của bạn. Nên giữ cam kết và thường xuyên đăng báo cáo và sẵn sàng trên các kênh trực tuyến để trả lời các câu hỏi của cộng đồng. Nên nhớ rằng, những đề xuất của bạn trong tương lai có được chấp thuận hay không tuỳ thuộc vào khả năng bạn giữ cam kết và khả năng giao tiếp với cộng đồng.

Hãy cân nhắc những sắp xếp cho những yêu cầu lớn

If you are requesting a significant amount of funding, there is an understandable concern that you will deliver on your promises to the network. Reach out to the Dash Investment Foundation in advance for advice on escrow or providing equity, and make the conditions public and part of the proposal. If your proposal is so large that uses a significant percentage of the budget, there is a risk that approving your proposal will bump smaller proposals out of the budget. Consider breaking your proposal into smaller monthly payments instead.

Hãy xem tài liệu này để có hướng dẫn cụ thể về việc làm thế nào để tạo một đề xuất khi bạn đã sẵn sàng. Chúc may mắn!

Ví dụ về một báo cáo tốt, quản lý danh tiếng và sử dụng một video để xin cấp kinh phí trong một tiền đề xuất, hãy xem video đề xuất rất nổi tiếng có tên DASH: Detailed từ Amada B. Johnson

Một vài điểm bổ sung:

  1. It is currently not possible to change the payment address after the proposal is posted to the blockchain.

  2. Để tránh bị cáo buộc là thiên vị và giao dịch tay trong, Dash Core không thể quảng bá cho những đề xuất của bạn. Nếu đề xuất của bạn là một giải pháp tích hợp, hãy liên hệ với nhóm phát triển thị trường trước. Một khi sản phẩm của bạn được chạy, nó có thể được công bố trên các kênh của Dash Core.

  3. Nếu đề xuất của bạn là về tin tức, quảng bá, hay marketing, hãy chắc chắn rằng bạn đồng bộ những nỗ lực của mình với những tổ chức lớn trên mạng lưới Dash như Dash News hoặc các hãng tiếp thị được ký hợp đồng với Dash Core.

  4. You are responsible for your own planning to hedge against price volatility. If your proposal involves significant payments to third parties in fiat currency, reach out to the Dash Investment Foundation in advance for advice on escrow, price maintenance, converting currencies and hedging against volatility.

  5. Vì lý do tương tự, không nên yêu cầu tài trợ trong thời gian dài hơn ba tháng. Masternode không muốn nhìn thấy và bỏ phiếu trên cùng một đề xuất mà không cập nhật vài tháng liên tiếp, và sự biến động giá làm cho nó trở thành một đề rủi ro cả cho mạng lưới và cho bản thân bạn.

  6. Trước khi nhập đề xuất ngân sách của bạn lên blockchain, hãy kiểm tra xem có bao nhiêu đề xuất đã đang tồn tại cho chu kỳ ngân sách hiện tại. Nếu nó có vẻ rất đông rồi hoặc có một vài đề xuất yêu cầu một phần lớn ngân sách, thì việc thắng được trở nên rất cạnh tranh và những dự án yếu hơn sẽ bị đẩy khỏi ngân sách, thậm chí nó có thu thập được đủ lượng bỏ phiếu ủng hộ vượt ngưỡng 10%. Hãy xem ở đây để biết thêm chi tiết.