Quản Trị

Quản trị phi tập trung bởi Blockchain, hay DGBB, là nỗ lực của Dash để giải quyết hai vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tiền số: quản trị và cấp vốn. Quản trị trong một dự án phi tập trung là rất khó khăn, bởi vì theo định nghĩa thì không có một thẩm quyền trung tâm nào để ra quyết định cho dự án. Ở Dash, những quyết định như vậy được tạo ra bởi mạng lưới, đó là, bởi các chủ của các masternode. Hệ thống DGBB cho phép mỗi masternode được bỏ phiếu một lần (đồng ý/không đồng ý/bỏ trắng) cho mỗi một đề xuất. Nếu một đề xuất được thông qua, nó sẽ được thực hiện (hoặc không) bởi những người phát triển Dash. Một ví dụ điển hình là vào đầu năm 2016, khi nhóm Dash Core gửi một đề xuất lên mạng và hỏi về việc liệu có nên tăng block lên 2 MB không. Chỉ trong vòng 24 giờ, đồng thuận đã được lập để chấp thuận thay đổi này. So với Bitcoin, nơi những tranh cãi về kích thước khối kéo dài gần 3 năm và kết quả là sự chia rẽ nghiêm trọng ở bên trong cộng đồng và thậm chí phải phân tách Bitcoin thành các blockchain khác nhau.

DGBB cũng mang đến một ý nghĩa cho Dash đó là cấp vốn cho sự phát triển của chính nó. Trong khi những dự án khác phải phụ thuộc vào nguồn tài trợ hoặc phải có một lượng coin đào trước, Dash sử dụng 10% của phần thưởng khối để cấp vốn cho sự phát triển của chính nó. Khi mỗi khối được đào, 45% của phần thưởng khối sẽ đến với thợ mỏ, 45% sẽ đến một masternode, và phần còn lại 10% sẽ không được tạo đến tận cuối tháng. Trong tháng, bất cứ ai cũng có thể lập một đề xuất xin cấp ngân sách gửi lên cho mạng. Nếu đề xuất có đủ sự chấp thuật bằng ít nhất 10% số masternode của mạng lưới, thì cuối tháng lượng yêu cầu sẽ được trả trong một "siêu khối". Tại thời điểm đó, phần của phần thưởng khối đã không được trả trước đó (10% của mỗi khối) sẽ được dùng để cấp vốn cho những đề xuất. Như vậy mạng lưới sẽ cấp vốn cho chính nó bằng việc dự trữ 10% của phần thưởng khối cho ngân sách của các dự án.

In late 2016, IOHK prepared a detailed report on version 0.12.1 of the Dash governance system, including formal analysis of weaknesses and areas for improvement. You can view the report here. An updated overview of cryptocurrency treasury system in general was published by IOHK in 2019, available here.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cơ chế Quản trị của Dash trong các phần sau: