Hướng dẫn cài đặt trên macOS

Hướng dẫn này sẽ mô tả cách tải, cài đặt và mã hoá ví Dash Cor trên macOS. Hướng dẫn này viết cho macOS Sierra, nhưng các bước thì cũng tương tự như vậy đối với các phiên bản khác.

Tải ví Dash Core

Visit https://www.dash.org/downloads/ to download the latest Dash Core wallet. In most cases, the website will properly detect which version you need. Click Download Installer to download the installer directly.

../../_images/download1.png

Website tự động xác định phiên bản ví phù hợp cho hệ thống của bạn

If detection does not work, you will need to manually choose your operating system. Go to https://www.dash.org/downloads/ and select the macOS tab, then click Download Installer. Save the file you downloaded to your Downloads folder.

Kiểm tra Dash Core

This step is optional, but recommended to verify the authenticity of the file you downloaded. This is done by checking its detached signature against the public key published by the Dash Core development team. To download the detached signature, click the Installer Signature button on the wallet download page and save it to the same folder as the downloaded binary.

All releases of Dash are signed using GPG with one of the following keys:

Open a terminal, import the keys and verify the authenticity of your download as follows:

curl https://keybase.io/codablock/pgp_keys.asc | gpg --import
curl https://keybase.io/pasta/pgp_keys.asc | gpg --import
gpg --verify dashcore-0.17.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz.asc
../../_images/setup-linux-gpg.png

Tải xuống khoá PGP và kiểm tra chương trình so với chữ ký

If you see the message Good signature from ... then you have an authentic copy of Dash Core for macOS.

Cài đặt Dash Core

Mở Finder và chọn thư mục Downloads. Rồi click đúp vào file .dmg mà bạn đã tải để giải nén. Một cửa sổ sẽ xuất hiện và hiển thị nội dung của file.

../../_images/112414813.png

Mở file Dash Core.dmg

Kéo file chương trình Dash Core vào thư mục Applications của bạn để cài đặt Dash Core.

../../_images/112414846.png

Cài đặt Dash Core

Chạy Dash Core lần đầu tiên

Để chạy ví Dash Core lần đầu tiên, bạn có thể mở Launchpad hoặc chọn trong thư mục Applications trong Finder. Click đúp vào Dash Core hay Dash-Qt để khởi động chương trình. Bạn có thể nhìn thấy một cảnh báo rằng việc mở một ứng dụng từ nhà phát triển chưa được xác định. Để giải quyết vấn đề này, chỉ giữ Control và bấm vào biểu tượng ứng dụng và chọn Open từ menu rút gọn, sau đó click Open lần nữa trong bảng hội thoại. Ứng dụng đã được lưu lại như một ngoại lệ trong thiết lập bảo mật của bạn, và bạn có thể mở nó trong tương lai bằng việc click đúp vào nó giống như bất cứ một ứng dụng nào khác.

../../_images/112414895.png
../../_images/112414905.png

Mở khoá MacOS để chạy phần mềm Dash Core

Trong lần chạy đầu tiên của chương trình, bạn sẽ được hỏi về chọn nơi bạn muốn lưu trữ blockchain và dữ liệu ví. Chọn nơi có đủ không gian trống, và blockchain có thể đạt kích thước 30GB+. Bạn nên sử dụng thư mục dữ liệu ngầm định thì càng tốt.

../../_images/112415002.png

Chọn thư mục dữ liệu cho Dash Core

Sau đó Dash Core sẽ khởi động. Nó sẽ mất một chút lâu hơn so với bình thường trong lần chạy đầu tiên, vì Dash Core cần phải sinh ra một số dữ liệu mã hoá để đảm bảo an toàn cho ví của bạn.

../../_images/112415017.png

Khởi động Dash Core

Đồng bộ dữ liệu Dash Core với mạng lưới Dash

Khi Dash Core đã được cài đặt và khởi động thành công, bạn sẽ thấy màn hình tổng thể của ví. Bạn sẽ thấy rằng ví "chưa được đồng bộ", và thanh trạng thái ở đáy của cửa sổ sẽ hiển thị tiến trình đồng bộ.

../../_images/112415040.png

Dash Core bắt đầu đồng bộ với mạng lưới Dash

Trong tiến trình này, Dash Core sẽ tải bản đầy đủ của blockchain của Dash từ những nút khác vào thiết bị của bạn. Tuỳ thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn, nó có thể mất khá nhiều thời gian. Nếu bạn thấy thông báo "Không có nguồn block", hãy kiểm tra kết nối internet. Khi việc đồng bộ hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy hình đánh dấu tích nhỏ màu xanh ở góc dưới bên phải của cửa sổ chương trình.

../../_images/112596642.png

Việc đồng bộ của Dash Core đã hoàn tất

Bây giờ bạn có thể bắt đầu dùng ví của mình để gửi và nhận tiền.

Mã hoá ví Dash của bạn

Sau khi ví của bạn được đồng bộ với mạng lưới Dash, thì điều chúng tôi đặc biệt khuyến cáo đó là mã hoá ví của bạn bằng một mật khẩu để ngăn chặn việc truy cập mà bạn không mong muốn. Bạn nên sử dụng mật khẩu mới và mạnh mà bạn chưa từng dùng ở nơi nào khác. Hãy ghi lại mật khẩu của bạn và lưu nó ở nơi an toàn để sao cho bạn không bị mất quyền truy cập đến tài sản tiền số của mình.

Để mã hoá ví, click Tuỳ chỉnh > Mã hoá ví.

../../_images/112596735.png

Mã hoá ví Dash với một mật khẩu

Bạn sẽ được hỏi để nhập lại và xác nhận mật khẩu.

../../_images/112596740.png

Nhập mật khẩu

../../_images/112596745.png

Xác nhận rằng bạn muốn mã hoá ví

Khi quá trình mã hoá được hoàn tất, bạn sẽ thấy một cảnh báo rằng những bản sao lưu của ví của bạn sẽ không còn dùng được nữa, và bạn sẽ được hỏi việc thoát khỏi chương trình Dash Core. Khi bạn khởi động Dash Core, bạn sẽ thấy một hình chiếc khoá màu xanh ở góc dưới bên phải của màn hình.

../../_images/112596927.png

Ví Dash Core của bạn đã được mã hoá và đồng bộ hoàn chỉnh

Bây giờ bạn có thể bắt đầu dùng ví của mình để gửi và nhận tiền một cách an toàn.