Bất cứ khi nào bạn lưu trữ những gì có giá trị trên thị trường thì bảo mật luôn là điều cần thiết. Điều này cũng đúng đối với các hệ thống trao đổi cũng như các nền kinh tế sử dụng đồng tiền như là một phương tiện để trao đổi. Trong khi các ngân hàng lưu trữ số dư tiền trong các sổ cái riêng thì tiền kỹ thuật số lại lưu trữ các số dư dưới các địa chỉ duy nhất trong một sổ cái phân tán công khai. Các khoá riêng trong mã hoá dùng để truy cập số dư được lưu trữ trên mỗi địa chỉ công khai và đó là các đối tượng có giá trong hệ thống này. Phần này của tài liệu sẽ thảo luận về những phương thức thực tế khác nhau trong việc giữ các chìa khoá này một cách an toàn trong các ví, và vẫn đảm bảo tính hữu dụng cho các nhu cầu hàng ngày.

VÌ sự an toàn, bạn không nên chứa nhiều tiền trên các sàn giao dịch hoặc trên các ví mềm. Nếu bạn giữ tiền số có giá trị nhiều hơn thiết bị mà bạn đang dùng để chứa, thì bạn nên mua một ví cứng.

Ví Dash Core

Dash Core Wallet is the full official release of Dash, and supports all Dash features as they are released, including InstantSend and CoinJoin, as well as an RPC console and governance features. Dash Core Wallet (sometimes known as the QT wallet, due to the QT software framework used in development) is a professional or heavy wallet which downloads the full blockchain (several GB in size) and can operate as both a full node or masternode on the network. Because of the requirement to hold a full copy of the blockchain, some time is required for synchronisation when starting the wallet. Once this is done, the correct balances will be displayed and the functions in the wallet can be used. Dash Core Wallet is available for macOS, Linux, Raspberry Pi and Windows.

Các tính năng

  • InstantSend

  • CoinJoin

  • Mã hoá ví

  • Kiểm soát coin và kiểm soát phí

  • Sinh mã QR và sổ địa chỉ

  • Các lệnh Masternode và việc bỏ phiếu

  • Sao lưu tự động

  • Cửa sổ debug

Các tài liệu

../_images/overview.png

Ví Dash Core

Vì Dash Electrum

Dash Electrum is a light wallet which uses powerful external servers to index the blockchain, while still securing the keys on your personal computer. Transactions are verified on the Dash blockchain using a technique called Secure Payment Verification (SPV), which only requires the block headers and not the full block. This means that wallet startup is almost instant, while still keeping your funds secure and mobile. Dash Electrum also supports advanced InstantSend, CoinJoin and masternode features.

Dash Electrum is a fork of the Electrum wallet for Bitcoin. While this documentation focuses on using Dash Electrum, full documentation of all Bitcoin Electrum features (mostly identical in Dash Electrum) is available at the official documentation site.

../_images/electrum.png

Vì Dash Electrum

Ví Dash cho Android

Dash cũng cung cấp một ví độc lập cho Android, với việc phát triển được cấp vốn từ ngân sách của Dash. Ví Dash cho Android hỗ trợ các tính năng tiên tiến của Dash, bao gồm quản lý danh bạ, giao dịch tức thời. Bạn có thể quét và hiển thị mã QR dùng cho việc thực hiện giao dịch nhanh chóng, sao lưu và khôi phục ví, lưu giữ danh bạ các địa chỉ thường xuyên giao dịch, thanh toán với NFC, cũng như quét ví từ ví giấy và những tính năng khác nữa.

../_images/android1.png ../_images/android2.png

Ví Dash cho Android

Ví Dash cho iOS

Dash cung cấp một ví độc lập cho iOS, với kinh phí phát triển từ ngân sách của Dash. Ví chính thức này của Dash hỗ trợ những tính năng tiên tiến của Dash như InstantSend cho việc gửi và nhận. Bạn cũng có thể quét và hiển thị mã QR cho việc thực hiện giao dịch nhanh chóng, hay sao lưu và phục hồi ví sử dụng dòng chữ phục hồi.

../_images/ios1.png ../_images/ios2.png

Ví Dash cho iOS

Ví giấy Dash

Phần mềm sinh ví Dash trên giấy cho phép bạn sinh ra, mã hoá và bảo mật các khoá về một địa chỉ Dash đơn nhất trên một máy tính sách mà không kết nối vào Internet. Nó là cách tuyệt vời cho việc lưu trữ lâu dài một cách an toàn.

../_images/paper-addresses.png

Ví giấy Dash

Các loại ví cứng

Một ví phần cứng là một loại thiết bị lưu trữ khoá riêng của một blockchain trong một thiết bị phần cứng bảo mật, thay vì một file cơ sở dữ liệu như là file wallet.dat trong các phần mềm ví thông thường. Ví cứng mang đến những tính năng bảo mật tiên tiến so với các ví phầm mềm, cũng như những lợi ích thiết thực hơn so với các ví giấy. Cho đến hiện nay, không có những bằng chứng xác thực về việc ví phần cứng bị bẻ khoá bởi virus, và nó cũng miễn nhiễm với các phần mềm theo dõi bàn phím có thể đánh cắp mật khẩu để mở khoá các chìa khoá riêng trong các ví phần mềm.

Các ví phần cứng hoạt động bằng cách lưu khoá riêng của bạn trong một phần được bảo vệ bởi bộ vi điều khiển. Không thể để các khoá riêng của bạn ở trên thiết bị dưới dạng không mã hoá - chỉ đầu ra được ký trên một mã băm mới được truyền tài đến máy tính/điện thoại để tương tác với blockchain. Hầu hết các ví phần cứng đều có màn hình để cho phép bạn xác nhận một cách độc lập địa chỉ mà bạn muốn gửi tiền đến để đảm bảo sự chính xác.

Phần này liệt kê hầu hết các ví phần cứng thương mại thông dụng mà hỗ trợ Dash, mặc dù một vài dự án khác của những người nhiều tình cũng có thể có.

../_images/trezor-balance.png

Ví web Trezor

Các loại ví của các hãng thứ 3

Những ví này đã được phát triển bởi những lập trình viên bên ngoài để hỗ trợ cho Dash. Có rất nhiều các ví của các bên thứ ba hỗ trợ nhiều loại tiền số khác nhau tại cùng một thời điểm, hoặc tích hợp sàn giao dịch tực thời.

../_images/edge-wallet.png

Ví Edge

Các ví trên Web

Ví web là các dịch vụ để giữ số tiền bằng Dash cho bạn trên web, trong khi vẫn kiểm soát các khoá riêng dưới sự cho phép của bạn. Bất kỳ khoản Dash nào được lưu trữ trên các sàn giao dịch cũng nằm trong loại hình này. Tuy nhiên, có những dịch vụ có thể lưu giữ Dash cho bạn thông qua hệ thống đăng nhập bằng tài khoản Google/Facebook. Hãy cực kỳ cẩn thận với việc lưu trữ tiền hay Dash trên web. Bạn chỉ nên để Dash trên web của những công ty danh tiếng. Có một ngoại lệ đặc biệt đó là MyDashWallet.org. Nơi này cung cấp một giao diện web an toàn cho blockchain của Dash trong khi vẫn để cho bạn toàn quyền kiểm soát những khoá riêng của mình.

../_images/mydashwallet-opened.png

Ví My Dash Wallet

Ví SMS

Ví SMS (hay ví Text) cho phép người dùng mà không có điện thoại thông minh hay Internet có thể truy cập và giao dịch với Dash bằng việc sử dụng các tin nhắn trên điện thoại di động thông thường. Các mã ngắn sáng tạo thường được dùng trong việc phối hợp giữa các mạng điện thoại di động quốc gia, làm cho nó trở nên tương đối đơn giản để tạo các giao dịch cả để gửi và nhận Dash.

Hướng dẫn sử dụng ví

Tài liệu trong phần này sẽ mô tả những chức năng thông dụng và những câu hỏi liên quan đến các loại ví.