Tìm hiểu về Cơ chế quản trị của Dash

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc tạo nên một nền tảng tiền kỹ thuật số là đảm bảo việc tạo ra một hệ thống quản trị phi tập trung để quản lý, cấp vốn, duy trì, và mở rộng dự án. Những thành phần cốt yếu này đã bị bỏ sót trong tất cả các loại tiền điện tử lớn cho đến ngày nay, và như vậy thì kết quả tất yếu của nó là tạo ra một nền tảng phi lợi nhuận và nhiệm vụ chỉ để duy trì những giao thức cốt lõi và quảng bá cho đồng tiền đó, nhưng nó không thực sực kết nối với những người nắm giữ tiền theo bất kỳ cách có ý nghĩa nào. Cách tiếp cận này có một số vấn đề mà đã thể hiện rõ ràng từ kinh nghiệm của những nền tảng tiền điện tử trước đây.

Các nền tảng tiền điện tử hiện tại không liên quan đến chính tiền tệ theo bất kỳ cơ chế nào được đưa vào trong giao thức và không được thiết kế để sống lâu hơn những người dùng đầu tiên khi họ mất hứng thú. Nền tảng sau đó phải vật lộn để duy trì nguồn tài trợ cho đến khi nó bùng nổ và phát triển cốt lõi của giao thức bị xáo trộn để được tài trợ hoặc phụ thuộc vào các nguồn từ thiện không đáng tin cậy và không cho phép có được ngân sách và kế hoạch phù hợp. Các khoản quyên góp cũng không công bằng với các nhà tài trợ vì luôn có những người tận dụng miễn phí được hưởng lợi từ những nỗ lực của những người khác mà không đóng góp gì. Các dự án khác đã phải lấy nguồn tài chính bằng việc đào coin trước hoặc chạy các chiến dịch bán coin trước khi công bố, đó không phải là một giải pháp tuyệt vời bởi vì việc kiểm soát quỹ bị tập trung và ở giai đoạn đó không thể định lượng được nhu cầu trong tương lai của dự án.

Thông qua mạng lưới của các full node và được yêu cầu đặt cọc, Dash đã có một mạng lưới phi tập trung các nhà vận hành mạng mà đã đầu tư đáng kể vào tương lai của loại tiền điện tử này, và nhóm người này có thể hành xử như những người quản lý việc phát triển giao thức lõi và quảng bá. Chúng tôi đề xuất một hệ quản trị phi tập trung dựa trên cơ chế bỏ phiếu của các masternode. Những người vận hành masternode không chỉ là những người quan tâm đến sự thành công của Dash, nhưng họ cũng là những người ổn định nhất bởi vì, không giống như người đào coin, họ không thể sử dụng lại tài sản của họ cho những mục đích hoặc đồng coin nào khác.

Trong hệ thống ngân sách, một phần của phần thưởng khối sẽ được giữ lại trong phần uỷ thác của bản thân mạng lưới, sau đó những người chủ masternode sẽ thực hiện việc bỏ phiếu để cấp phát ngân sách này cho các đề xuất khác nhau để phát triển và mở rộng mạng lưới. Những nguồn vốn này sẽ được định hướng để hỗ trợ cho việc phát triển và quảng bá Dash. Những người chủ masternode sẽ bỏ phiếu để cấp vốn cho các dự án cụ thể, qua đó tạo định hình được định hướng cho Dash. Điều này được thực hiện bởi một cách rất minh bạch thông qua một trang web mà ở đó những khởi xướng được đề xuất và các masternode thì có thể bỏ phiếu cho nó. Cách này hoạt động như một dạng Kickstarter hoặc Lighthouse phi tập trung mà nguồn ngân sách có thể sử dụng cho bất cứ thứ gì mà tạo ra giá trị cho hệ sinh thái.

Đây là một hệ thống phi tập trung 100% nhờ các masternode, nơi ngân sách được thiết lập và chi trả trực tiếp từ blockchain. Blockchain thuê đội ngũ lập trình viên cốt lõi cũng theo cách này và đưa ra một khái niệm mới về việc blockchain chi trả cho các nhà thầu, nơi những người làm việc cho và được chi trả thù lao trực tiếp bởi mạng lưới, thông qua việc bỏ phiếu phi tập trung của những người vận hành masternode. Nếu những người vận hành masternode ban đầu bán đi các coin của họ, thì những người chủ mới có thể sẽ thiết lập một masternode khác và cũng có được quyền bỏ phiếu với ngân sách và các dự án. Điều này đảm bảo cho hệ thống vận hành và duy trì dù cho có những người đến và đi, nó làm cho mạng lưới khả năng tự duy trì chính mình mà không phải phụ thuộc vào các nhân tố cụ thể nào.

Ngân sách và việc bỏ phiếu của Masternode

Hệ thống hoạt động như một cơ chế bỏ phiếu phi tập trung đã thiết lập nên những chuẩn mực cho quản trị blockchain, nơi mà các ngân sách cho những dự and được đề xuất lên và rồi các masternode sẽ bỏ phiếu cho nó. Mỗi dự án, nếu được phê duyệt sẽ được đưa vào trong ngân sách và sau đó sẽ được chi trả trực tiếp từ blockchain đến những người làm việc cho dự án. Điều này cho phép Dash có thể thuê đội ngũ những lập trình viên nòng cốt và chi trả trực tiếp cho họ sau khi công việc được phê duyệt theo một cách thức phi tập trung.

Một masternode sẽ bỏ phiếu cho một đề xuất (về mặt kỹ thuật đó là một đối tượng quản trị trên blockchain) sẽ sử dụng một lệnh ví dụ như "masternode vote yes", “masternode vote no” hay “masternode vote abstain”. Sau đó việc bỏ phiếu đó sẽ lan truyền trên toàn mạng, và sau đó sẽ được kiểm phiếu theo thuật toán và mạng lưới sẽ kiểm soát. Chúng ta có thể xem lại đề xuất về ngân sách cũng như tiến trình bỏ phiếu bằng câu lệnh đại loại như "masternode budget show”.

Một hệ thống quản trị phi tập trung được xác định rõ ràng cho phép một loại tiền số có thể tồn tại cùng với những người sáng tạo ban đầu của nó. Theo cách này, những thế hệ chủ masternode về sau có một đường lối rõ ràng để hỗ trợ hệ thống cũng giống như đã được xác định trước bởi chính giao thức của nó, áp dụng kỹ thuật trí tuệ đám đông và những ràng buộc về niềm tin được thiết lập thông qua khoản đặt cọc cho masternode để tạo nên một hệ thống quản trị phi tập trung. Điều này tạo nên những giá trị phi thường bên trong nội tại của đồng tiền, nó cho phép chúng ta trở nên linh hoạt hơn và cạch tranh hơn với những hệ thống thanh toán hiện có, như Bitcoin và các loại thẻ tín dụng, trên quy mô toàn cầu.

Khi hệ thống đã được phát triển, một đội các nhà thầu có năng lực được trả lương từ phần thưởng khói đã được thiết lập và phát triển. Trong đó bao gồm nhóm phát triển chính, các nhà cung cấp dịch vụ ký quỹ, các nhóm truyền thông, các phòng thí nghiệm phát triển, hợp tác với các trường đại học, thuê các hãng truyền thông và marketing và tích hợp với các sàn giao dịch và các hệ thống thanh toán. Thị trường đang nhận ra giá trị của sự ổn định của mạng lưới một cách tổng thể, và có lẽ nhờ nguồn cấp vốn ổn định và đầy đủ đã giúp cho quá trình thực hiện được nhanh chóng hơn và kết dính hơn với lộ trình của Dash với các dịch vụ cốt lõi.

Cơ cấu phần thưởng

Để đảm bảo tính bền vững về mặt dài hạn của blockchain, mạng lưới giữ một phần của phần thưởng khối lại đến khi có những khối mới được tạo, với các nhà vận hành masternode được giao nhiệm vụ quản lý và đầu tư trong việc bảo trì và mở rộng mạng lưới bằng việc bỏ phiếu. Điều này dẫn đến việc phát triển và xúc tiến nhanh hơn, tạo ra chu kỳ đạo đức mang lại lợi ích cho tất cả các thành phần tham gia bao gồm thợ mỏ, người vận hành masternode, nhà đầu tư, và người dùng. Quan trọng hơn, nó đem đến cho bản thân blockchain một cơ chế tự bảo tồn vượt qua khỏi sự kiểm soát của bất kỳ cá nhân nào.

Phần thưởng đào mỏ cho Proof-of-Work

45%

Phần thưởng Masternode cho Proof-of-Service

45%

Cơ chế quản trị ngân sách phi tập trung

10%

Các masternode và thợ mỏ mỗi bên nhận 45% phần thưởng khối, tại thời điểm mà khối được tạo. Phần còn lại 10% sẽ được phân phối hàng tháng bởi những người vận hành masternode một khi kết quả việc bỏ phiếu của họ được kiểm, điều này tạo nên một nền tảng tiền số phi tập trung và bền vững được tổ chức như là một Tổ chức Tự quản Phi tập trung (DAO). Những người vận hành masternode thiết lập một hợp đồng xã hội với mạng lưới mà họ có được lợi ích từ nó và ràng buộc với việc chăm sóc, dành thời gian, làm việc chăm chỉ và nhận một phần thưởng từ mạng để phát triển hệ sinh thái. Điều này tạo nên một hiệu ứng lan toả mà nó tạo nên lợi ích cho tất cả các bên liên quan - đặc biệt là người dùng cuối.

Những giá trị được sinh ra bởi việc thực hiện xong công việc trong các đề xuất được cho là lớn hơn 100% phần thưởng được cấp phát cho việc đào coin bởi vì mạng lưới cần vượt quá nhu cầu đảm bảo an toàn về mặt mật mã học cho blockchain. Kết quả mong đợi là lớn hơn lợi ích không chỉ cho những người có đề xuất được cấp vôn, nhưng cho cả những người vận hành masternode, những thợ mỏ và cả những người dùng bình thường. Thực ra, bản thân việc áp dụng cơ chế quản trị phi tập trung cũng là quyết định bởi việc bỏ phiếu của các masternode, nó đã tạo nên một quyết định phân tán đầu tiên cho sự sáng tạo của hệ thống, nó cũng tương tự như một bản hiến pháp.

Cách tiếp cận về việc phân phối phần thưởng khối bình thường theo một cách mà có cân nhắc đến tất cả các thành phần quan trọng mà loại tiền điện tử cần cho sự phát triển dài hạn của nó, ví dụ, đào coin, full node, phát triển và quảng bá, thực sự là cuộc cách mạng đã được được thực hiện mà không cần phải thay đổi lượng coin được phát sinh hoặc tạo thêm những lạm phát mới để thu hút nhà đầu tư mới. Mạng lưới chỉ đơn giản là phân phối những nguồn tài nguyên có sẵn theo một cách mà đem lại lợi ích lớn hơn cho tất cả các bên tham gia.

Nhà thầu và các đề xuất

Các nhà thầu của blockchain có thể là các nhà phát triển phần mềm, các chuyên gia tiếp cận cộng đồng, các nhà lãnh đạo nhóm, luật sư hoặc ngay cả những người được chỉ định làm các nhiệm vụ cụ thể. Đề xuất thường bắt đầu bằng một bài đăng đơn giản <https://www.dash.org/forum/topic/pre-budget-proposal-discussions.93/> `_ trên Diễn đàn Dash, nơi sẽ nhận được những phản hồi và các gợi ý từ cộng đồng. Một khi chủ đề xuất quyết định họ có cơ hội hợp lý để đề xuất của họ sẽ được thông qua, anh ta sẽ tạo ra một đối tượng quản trị trên blockchain. Việc này tốn một khoản phí 5 DASH để ngăn chặn spam và đảm bảo chỉ các đề xuất nghiêm túc mới vượt qua được giai đoạn này. Có một số công giúp cho các chủ masternode thoải mái xem xét và bỏ phiếu trên những đề xuất. Tổng số phiếu bầu YES sau khi trừ đi tổng số phiếu bầu NO phải vượt quá 10% tổng số tổng số masternode đếm tại thời điểm kiểm phiếu để cho đề xuất được thông qua. Nếu có nhiều đề xuất được thông qua hơn số phần thưởng khối có thể cung cấp được, thì đề xuất có nhiều phiếu ĐỒNG Ý nhất sẽ được thông qua trước tiên, và cứ thế cho đến khi đến điểm cắt thì những đề xuất được ít phiếu ĐỒNG Ý nhất có thể không nhận được ngân sách cấp. Quy trình tương tự sau đó được lặp lại hàng tháng và tổng số Dash có cho các đề xuất giảm khoảng 7,14% mỗi năm, cùng với phần thưởng khối tổng thể.

Video của Tao of Satoshi sau đây chứa đựng những lười khuyên cho những người muốn đưa ra đề xuất trong những thời điểm mà có sự cạnh tranh cao trong việc xin cấp vốn:

Những trang web đề xuất

The community has gathered around DashCentral as a website to facilitate discussion and voting on proposals formally entered on the Dash blockchain. Other websites, such as Dash Ninja and Dash Nexus are available to monitor progress over time and gather more detailed statistics. Dash Masternode Tool also allows for voting without the need to share masternode private keys with a third party service.

../_images/governance-dashcentral.png

Một cái nhìn cơ bản về những thảo luận của đề xuất và việc bỏ phiếu trên Dash Central

Mỗi đề xuất cần có một mô tả cho mục tiêu của đề xuất, và chi tiết về cách thức mà công việc sẽ được thực hiện và một bản chi tiết ngân sách được sử dụng ra sao. Rất nhiều đề xuất có liên kết đến trang web hoặc đến trang thảo luận tiền đề xuất, hoặc có chứa một video để xác thực danh tính và tính đáng tin của chủ đề xuất. Những thảo luận trên Dash Central sẽ xuất hiện ở phần dưới của phần thông tin, và các chủ masternode có tùy chọn để xác minh quyền sở hữu của mình đối với masternode và khả năng bỏ phiếu bằng cách ký một thông điệp từ địa chỉ có ký quỹ masternode. Masternodes có thể bỏ phiếu bất cứ lúc nào, và cũng có thể thay đổi phiếu bầu của họ bất cứ lúc nào cho đến thời điểm chốt cuối cùng và việc bỏ phiếu dừng lại. Điều này xảy ra 1662 khối trước khi siêu khối xuất hiện. Sau khi việc bỏ phiếu dừng lại, blockchain thực hiện một kiểm phiếu và xác thực tất cả các phiếu bầu. Một khi đạt được sự đồng thuận, kết quả được phát tán và ngân sách được phân bổ ngay sau đó trong một siêu khối.

../_images/governance-dashcentral-vote.png

Chi tiết về đề xuất và những nút bỏ phiếu trên Dash Central

Once passed, proposals are able to report back to the network on the Dash Forum or via published public channels and social media. Since it is possible to create proposals that pay out over several months, it is also possible to revoke funding from a project by changing the vote if development or spending of already allocated funds is unsatisfactory. This encourages proposal owners to work honestly and diligently to win the trust and approval of the network. Ongoing discussion and gradual improvement over time results in a close bond between the network and those working for the network in supporting roles.

Voting on proposals is updated in real time via P2P messages and stored by Dash in cache files, so current winning proposals and the total allocation of the available budget are always open and visible to everyone. Dash Nexus is a popular site used for to view progress on proposal voting.

../_images/governance-dashnexus.png

Theo dõi việc cấp vốn ngân sách trên Dash Nexus

Finally, Dash Watch (which was itself funded through a budget proposal) exists to monitor the ability of blockchain contractors to deliver on their promises with respect to delivery dates and the total amounts of budget allocated over multiple voting periods. A team of dedicated staff routinely interact with proposal owners to track progress of the various projects and provide reports to voting masternodes in a single location. While providing data on the performance of your proposal to Dash Watch is optional, many masternode owners take advantage of the data they make available to make their voting decisions. The Dash Watch team may be contacted at team@dashwatch.org email address or through their website.

../_images/governance-dashwatch.png

Theo dõi Đề xuất trên Dash Watch

Cấp phát ngân sách

Tổng ngân sách của mạng lưới có thể tính toán bằng việc lấy 10% của phần thưởng khối trong khoảng thời gian giữa hai siêu khối, nó sẽ xuất hiện cứ mỗi 16616 khối một lần, hay tương ứng với 30.29 ngày. Việc bỏ phiếu sẽ phải dừng lại 1662 khối trước siêu khối, và phiếu cuối cùng được tính tại thời điểm này. Một đề xuất phải thoả mãn điều kiện (số phiếu YES - số phiếu NO) > (Tổng số masternode / 10) mới có thể được coi là đủ điều kiện. Sau đó, tại siêu khối, những đề xuất chiến thắng sẽ được trao thưởng theo thứ tự ký quỹ mà chúng được chuyển cho đến khi toàn bộ ngân sách được phân bổ hoặc không còn đề xuất vượt qua nào tồn tại. Điều này cho phép phân bổ ngân sách hoàn toàn tin cậy và phi tập trung.

Nếu một đề xuất vượt qua được yêu cầu về số lượng phiếu ủng hộ nhưng không đủ lượng ngân sách còn lại cho yêu cầu đề xuất, nó sẽ không nhận được một phần ngân sách mà đã đề xuất. Thay vào đó, bất kỳ những đề xuất nhỏ hơn mà cũng vượt qua ngưỡng bỏ phiếu mà phù hợp với lượng ngân sách còn lại sẽ được cấp vốn, thậm chí chúng được lượng phiếu ủng hộ ít hơn. Những đề xuất yêu cầu việc cấp vốn theo nhiều giai đoạn của các kỳ thanh toán vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trên hệ thống ngân sách trong khoảng thời gian mà nó còn hiệu lực thậm chí nó chưa vượt qua ngưỡng ủng hộ đủ để được cấp vốn, và thậm chí khi ngân sách không còn đủ để cấp vốn như đã được mô tả ở trên. Bất kỳ một nguồn ngân sách còn dư khi không có đủ đề suất sẽ không được tạo ra trong các siêu khối để giảm bớt sự lạm phát không cần thiết.

Do tính chất phi tập trung của hệ thống masternode, đôi khi cần thiết để hình thành các tổ chức được tài trợ, chẳng hạn như ủy ban hoặc công ty, để có trách nhiệm đối với một số dự án hoặc nhiệm vụ. Chúng được đệ trình theo cách tương tự, nhưng bản thân ủy ban đó sẽ nhận được tiền. Một lựa chọn khác là sử dụng các dịch vụ ủy thác đáng tin cậy ở giữa sự kiện cấp phát ngân sách và người thực tế gửi đề xuất để đảm bảo rằng công việc được thanh toán theo các giai đoạn, mỗi khi nó được hoàn thành. Một số giám sát trên các nhà thầu blockchain đôi khi là cần thiết. Mỗi mục ngân sách yêu cầu một người quản lý nhóm hoặc một ủy ban chịu trách nhiệm triển khai công việc. Định kỳ, người quản lý này dự kiến ​​sẽ báo cáo về chi tiêu ngân sách và tiến độ hoàn thành công việc để thể hiện giá trị được tạo ra từ nguồn ngân sách được cấp phát. Điều này giúp những người đề xuất nhiều lần xây dựng danh tiếng và giành được lòng tin trong cộng đồng. Các đề xuất không cung cấp các báo cáo thường xuyên và không thể trả lời các câu hỏi về việc phân bổ ngân sách sẽ sớm bị ngừng cấp vốn nếu nó là một phần của một đề xuất có chu kỳ giải ngân hàng tháng. Kết quả đây là một loại hệ thống tự lập chính sách.

Khả năng mở rộng và việc sử dụng trong tương lai

Khi mà số lượng nhà thầu cho blockchain tăng lên, đến khi đạt một mức mà các nhà vận hành masternode không thể mong đợi thực tế có thể đánh giá được hết số lượng đề xuất. Tại điểm đó các tổ chức cấp vốn có thể được tạo ra như là những nhà thầu để phân phối lại nguồn vốn cho các dự án phi tập trung nhỏ hơn, theo nhu cầu hiện tại. Dash Core Group, Inc. là một ví dụ của một tổ chức như vậy.

Nhờ có hệ thống ngân sách phi tập trung nó đã đặt để sức mạnh của sự quyết tâm đưa Dash tiến vào tương lai trong tay bản thân của mạng lưới các masternode. Tất cả sự phát triển cốt lõi và nhiều lập trình viên phát triển các giải pháp ngoại vi đã được cấp vốn từ ngân sách này, và những dự án khác thậm chí hiện tại còn chưa được biết đến cũng sẽ được tài trợ để phát triển trong tương lai. Điều này giải thích sự tồn tại và giá trị của blockchain từ những người dùng hiện tại và ác lập trình viên, đang tạo ra Dash là một blockchain đầu tiên được thiết kế để tồn tại vượt quá những người dùng ban đầu của nó, một mạng lưới tiền số có cơ chế tự bảo tồn phi tập mà nó có thể tiếp tục hoạt động một cách kết dính đem lại những dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng theo một cách rất nhất quán.

Kết luận

Mỗi người vận hành masternode thiết lập một liên kết tin tưởng và hợp đồng xã hội với mạng lưới mà ở đó anh ta ràng buộc mình vào sự tham gia đóng góp cho sự duy trì và phát triển của hệ sinh thái mà anh ta được hưởng lợi từ đó. Theo mô hình này, một phần của số tiền mà người vận hành bị ràng buộc nhận được theo nghĩa được phân bổ trong quyền chăm sóc, không thuộc quyền sở hữu và được giữ ký quỹ bởi mạng lưới để những người vận hành thực hiện vì lợi ích của hệ sinh thái. Mọi người đều đóng góp như nhau và tương xứng với những lợi ích và những rủi mà họ nhận, không có đặc quyền và không có sơ hở. Điều này được bổ sung bởi cơ chế bỏ phiếu của full node cho phép nhóm phân tán bình chọn một cách liên tục trên các vấn đề thực tế mà không cần phải tước quyền quyết định của những người khác, cứ vài năm một lần, như với các chính phủ truyền thống hoặc các tập đoàn.

Chúng tôi hình dung một tương lai trong đó mô hình minh bạch, không thể phá vỡ và ai cũng có thể xác minh được sẽ đóng góp cho lợi ích chung, kết hợp với sự tham gia liên tục của cộng đồng thông qua bỏ phiếu tích cực. Nó sẽ được sử dụng để quản lý các tổ chức được sở hữu hoặc điều hành bởi các thành viên cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong sự tập hợp đó. Nó cũng giống như các chính phủ, các tập đoàn hợp tác, công đoàn, DAO, tiền điện tử, v.v. Chúng tôi gọi mô hình này là quản trị phi tập trung bởi blockchain.