Hướng dẫn cài đặt trên Windows

Hướng dẫn này sẽ mô tả cách tải, cài đặt và mã hoá ví Dash Cor trên Windows. Hướng dẫn này viết trên Windows 10, nhưng các bước thì cũng tương tự như vậy đối với Windows XP, Vista, 7 hoặc 8.

Tải ví Dash Core

Visit https://www.dash.org/downloads/ to download the latest Dash Core wallet. In most cases, the website will properly detect which version you need. Click Download Installer to download the installer directly.

../../_images/download2.png

Website tự động xác định phiên bản ví phù hợp cho hệ thống của bạn

Nếu tính năng tự động nhận dạng không hoạt động, bạn cần phải tự chọn hệ điều hành tương ứng nếu nó là 32 bit hay 64 bit. Nếu bạn không chắc chắn bạn đang dùng bản Windows nào 32 bit hay 64 bit, bạn có thể kiểm tra trong Windows 10 bằng cách vào Start > Settings > System > About. Để có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra trên các phiên bản Windows khác hãy xem ở đây.

../../_images/106328726.png

Trong Windows Settings, click vào System

../../_images/106328734.png

Trong phần System, click vào About để xem thông tin về hệ thống. Đây là một hệ thống 64 bit.

Once you know which version you need, download the Dash Core Installer to your computer from https://www.dash.org/downloads/ and save the file you downloaded to your Downloads folder.

Kiểm tra Dash Core

This step is optional, but recommended to verify the authenticity of the file you downloaded. This is done by checking its detached signature against the public key published by the Dash Core development team. To download the detached signature, click the Installer Signature button on the wallet download page and save it to the same folder as the downloaded binary.

All releases of Dash are signed using GPG with one of the following keys:

Download the key files above. Install Gpg4win if it is not already available on your computer. Once it is installed, open the Kleopatra certificate manager and click File -> Import. Import the key files and verify the Key-ID matches the ID above.

../../_images/setup-windows-kleopatra-import.png

Importing codablock's GPG public key

Skip any requests to certify the certificate with your own key. Next, click Decrypt/Verify... and select the detached signature file named dashcore-0.17.0.3-win64-setup.exe.asc in the same folder as the downloaded installer.

../../_images/setup-windows-kleopatra-verify.png

Selecting the signature file for verification

If you see the first line of the message reads Verified dashcore-0.17.0.3-win64-setup.exe with dashcore-0.17.0.3-win64-setup.exe.asc then you have an authentic copy of Dash Core for Windows.

../../_images/setup-windows-kleopatra-verified.png

The binary installer has been verified

Chạy file cài đặt của Dash Core

Click đúp vào file để bắt đầu cài đặt Dash Core.

../../_images/106328792.png

Chương trình cài đặt Dash Core trong thư mục Downloads

Ở lúc này, bạn có thể sẽ nhìn thấy một cảnh báo từ SmartScreen của Windows nói rằng chương trình này là không được xác định. Bạn có thể yên tâm bỏ qua phần thông báo này bằng cách click vào More info, rồi Run anyway.

../../_images/106328818.png
../../_images/106328813.png

Bỏ qua SmartScreen của Windows để chạy chương trình. Cảnh báo đó được biết là "cảnh báo không đúng".

Chương trình cài đặt sẽ hướng dẫn bạn tiến trình cài đặt.

../../_images/106328844.png

Màn hình Chào mừng của trình cài đặt Dash Core

Bấm qua các màn hình sau. Tất cả các tuỳ chọn có thể bỏ qua như giá trị ngầm didnhj của nó trừ khi bạn có lý do cụ thể để thay đổi chúng.

../../_images/106328866.png

Chọn thư mục cài đặt

../../_images/106328871.png

Chọn thư thư mục menu Start

../../_images/106328876.png

Dash Core đang được cài đặt

../../_images/106328881.png

Cài đặt đã xong

Chạy Dash Core lần đầu tiên

Khi việc cài đặt hoàn tất, Dash Core sẽ khởi động ngay sau đó. Nếu nó không chạy, click vào Start > Dash Core > Dash Core để khởi động chương trình. Trong lần chạy đầu tiên của chương trình, bạn sẽ được hỏi về chọn nơi bạn muốn lưu trữ blockchain và dữ liệu ví. Chọn nơi có đủ không gian trống, và blockchain có thể đạt kích thước 30GB+. Bạn nên sử dụng thư mục dữ liệu ngầm định thì càng tốt.

../../_images/106328945.png

Chọn thư mục dữ liệu cho Dash Core

Sau đó Dash Core sẽ khởi động. Nó sẽ mất một chút lâu hơn so với bình thường trong lần chạy đầu tiên, vì Dash Core cần phải sinh ra một số dữ liệu mã hoá để đảm bảo an toàn cho ví của bạn.

../../_images/106328960.png

Khởi động Dash Core

Đồng bộ dữ liệu Dash Core với mạng lưới Dash

Khi Dash Core đã được cài đặt và khởi động thành công, bạn sẽ thấy màn hình tổng thể của ví. Bạn sẽ thấy rằng ví "chưa được đồng bộ", và thanh trạng thái ở đáy của cửa sổ sẽ hiển thị tiến trình đồng bộ.

../../_images/106328993.png

Dash Core bắt đầu đồng bộ với mạng lưới Dash

Trong tiến trình này, Dash Core sẽ tải bản đầy đủ của blockchain của Dash từ những nút khác vào thiết bị của bạn. Tuỳ thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn, nó có thể mất khá nhiều thời gian. Nếu bạn thấy thông báo "Không có nguồn block", hãy kiểm tra kết nối internet. Khi việc đồng bộ hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy hình đánh dấu tích nhỏ màu xanh ở góc dưới bên phải của cửa sổ chương trình.

../../_images/106329009.png

Việc đồng bộ của Dash Core đã hoàn tất

Bây giờ bạn có thể bắt đầu dùng ví của mình để gửi và nhận tiền.

Mã hoá ví Dash của bạn

Sau khi ví của bạn được đồng bộ với mạng lưới Dash, thì điều chúng tôi đặc biệt khuyến cáo đó là mã hoá ví của bạn bằng một mật khẩu để ngăn chặn việc truy cập mà bạn không mong muốn. Bạn nên sử dụng mật khẩu mới và mạnh mà bạn chưa từng dùng ở nơi nào khác. Hãy ghi lại mật khẩu của bạn và lưu nó ở nơi an toàn để sao cho bạn không bị mất quyền truy cập đến tài sản tiền số của mình.

Để mã hoá ví, click Tuỳ chỉnh > Mã hoá ví.

../../_images/106329084.png

Mã hoá ví Dash với một mật khẩu

Bạn sẽ được hỏi để nhập lại và xác nhận mật khẩu.

../../_images/106329102.png

Nhập mật khẩu

../../_images/106329143.png

Xác nhận rằng bạn muốn mã hoá ví

Khi quá trình mã hoá được hoàn tất, bạn sẽ thấy một cảnh báo rằng những bản sao lưu của ví của bạn sẽ không còn dùng được nữa, và bạn sẽ được hỏi việc thoát khỏi chương trình Dash Core. Khi bạn khởi động Dash Core, bạn sẽ thấy một hình chiếc khoá màu xanh ở góc dưới bên phải của màn hình.

../../_images/106329165.png

Ví Dash Core của bạn đã được mã hoá và đồng bộ hoàn chỉnh

Bây giờ bạn có thể bắt đầu dùng ví của mình để gửi và nhận tiền một cách an toàn.